19 apr 2016 13:20

19 apr 2016 14:21

Dåliga insatser för stökig pojke

MARIESTAD

En 17-årig pojke från Mariestad ansågs vara i stort behov av insatser från socialtjänsten.
De fördröjdes och till viss del uteblev – vilket Inspektionen för vård och omsorg ser allvarligt på.

Socialnämnden i Mariestads kommun får kritik i fråga om brister vid förhandsbedömningar och uppföljning efter avslutad insats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följde upp en anmälan från en privatperson, som menade att pojken inte fått tillräckligt med stöd.

”Trots upprepade orosanmälningar har socialtjänsten tagit lätt på problemen och inte insett att XX mår dåligt och är illa ute”, stod det i anmälan.

Det framgick att pojken hade omfattande problem. Han skolkade från skolan, hade drogproblematik och ansågs ha ett störande beteende.

Under 2014 gjorde socialnämnden bedömningen att kriterierna för LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) inte uppfylldes. För detta får nämnden kritik. IVO menar att det är nämndens sak att bedöma om den ska ansöka om LVU-vård, inte om kriterierna är uppfyllda.

Följde inte reglerna

I fjol placerades pojken vid ett HVB-hem i Mariestad, men frånvaron i skolan fortsatte och han hade svårt att följa reglerna på boendet. Dessutom testades han positivt för droger.

Insatsen avslutades några månader senare utan någon planering för pojken. Socialnämnden fick uppgifter om att han sov i trapphus eller hos olika kamrater. Det dröjde fram till 1 januari år innan pojken fick tillgång till en stödlägenhet.

Även här framförs kritik från IVO. Socialnämnden borde i ett tidigare skede ha påbörjat planeringen för pojken efter att placeringen på Ungbo avslutades.

Socialnämnden i Mariestads kommun får kritik i fråga om brister vid förhandsbedömningar och uppföljning efter avslutad insats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följde upp en anmälan från en privatperson, som menade att pojken inte fått tillräckligt med stöd.

”Trots upprepade orosanmälningar har socialtjänsten tagit lätt på problemen och inte insett att XX mår dåligt och är illa ute”, stod det i anmälan.

Det framgick att pojken hade omfattande problem. Han skolkade från skolan, hade drogproblematik och ansågs ha ett störande beteende.

Under 2014 gjorde socialnämnden bedömningen att kriterierna för LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) inte uppfylldes. För detta får nämnden kritik. IVO menar att det är nämndens sak att bedöma om den ska ansöka om LVU-vård, inte om kriterierna är uppfyllda.

Följde inte reglerna

I fjol placerades pojken vid ett HVB-hem i Mariestad, men frånvaron i skolan fortsatte och han hade svårt att följa reglerna på boendet. Dessutom testades han positivt för droger.

Insatsen avslutades några månader senare utan någon planering för pojken. Socialnämnden fick uppgifter om att han sov i trapphus eller hos olika kamrater. Det dröjde fram till 1 januari år innan pojken fick tillgång till en stödlägenhet.

Även här framförs kritik från IVO. Socialnämnden borde i ett tidigare skede ha påbörjat planeringen för pojken efter att placeringen på Ungbo avslutades.