19 apr 2016 16:29

19 apr 2016 16:29

Beslut om avdelningen kommer i maj

SKARABORG: Skas flyttar fram avgörandet

Skaraborgs sjukhus kommer inte att ta beslut om medicinavdelningen i Mariestad på måndag.
– Vi behöver mer tid, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Under måndagens styrelsemöte kommer medicinavdelningen i Mariestad att behandlas som ett informationsärende. I stället räknar Ulla-Britt Hagström med att det blir ett beslut på mötet den 24 maj, då även östra nämnden har möte.

– Då ska vi ha säkrat alla fakta. Vi ska titta vidare på den närsjukvård som vi ska bygga upp i samarbete med kommunerna och primärvården. Vi ska även titta på hur man jobbar i Ängelholm, som kommit långt med det sättet att jobba.

Skas-ordföranden tillägger att beslutet måste tas i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, som under sitt torsdagsmöte inte kommer att behandla frågan mer än i informationssyfte.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i HSN, säger att förslagen processas politiskt. Hon vill att Mariestad utvecklas till ett närsjukvårdscentrum:

– Men vi vill se en tidsplan från Skaraborgs sjukhus, samtidigt ska kommunerna vara med i en politisk styrgrupp. Vi har en möjlighet att göra något bra för norra Skaraborg, men saker måste göras i rätt ordning.

1 000 kronor dygnet

Någon ändring i inriktning, att flytta medicinavdelningen i Mariestad till Skövde och samtidigt reducera till åtta platser, finns det inte enligt Hagström.

– 80 procent av de som vårdas i Mariestad har tidigare vårdats på medicinvårdsakuten (Mava), i Skövde. Samtidigt skiljer det väldigt mycket på kostnaden per vårddygn.

Ulla-Britt vill inte gå närmare in på exakta siffror, men jämför medicinavdelningarna i Mariestad och Falköping.

– Det skiljer cirka 1 000 kronor per vårddygn. Vi skulle också önska att avdelningen i Mariestad är kvar, men vi har fått ett sparbeting på 47 miljoner, måste se över allt och ta vårt ansvar.

Under måndagens styrelsemöte kommer medicinavdelningen i Mariestad att behandlas som ett informationsärende. I stället räknar Ulla-Britt Hagström med att det blir ett beslut på mötet den 24 maj, då även östra nämnden har möte.

– Då ska vi ha säkrat alla fakta. Vi ska titta vidare på den närsjukvård som vi ska bygga upp i samarbete med kommunerna och primärvården. Vi ska även titta på hur man jobbar i Ängelholm, som kommit långt med det sättet att jobba.

Skas-ordföranden tillägger att beslutet måste tas i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN, som under sitt torsdagsmöte inte kommer att behandla frågan mer än i informationssyfte.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i HSN, säger att förslagen processas politiskt. Hon vill att Mariestad utvecklas till ett närsjukvårdscentrum:

– Men vi vill se en tidsplan från Skaraborgs sjukhus, samtidigt ska kommunerna vara med i en politisk styrgrupp. Vi har en möjlighet att göra något bra för norra Skaraborg, men saker måste göras i rätt ordning.

1 000 kronor dygnet

Någon ändring i inriktning, att flytta medicinavdelningen i Mariestad till Skövde och samtidigt reducera till åtta platser, finns det inte enligt Hagström.

– 80 procent av de som vårdas i Mariestad har tidigare vårdats på medicinvårdsakuten (Mava), i Skövde. Samtidigt skiljer det väldigt mycket på kostnaden per vårddygn.

Ulla-Britt vill inte gå närmare in på exakta siffror, men jämför medicinavdelningarna i Mariestad och Falköping.

– Det skiljer cirka 1 000 kronor per vårddygn. Vi skulle också önska att avdelningen i Mariestad är kvar, men vi har fått ett sparbeting på 47 miljoner, måste se över allt och ta vårt ansvar.