18 apr 2016 20:30

18 apr 2016 20:30

Ombyggnationer vid resecentrum

MARIESTAD: Skapar plats för fler busshållplatser och pendelparkering

Tre nya busshållplatser och en ny pendlarparkering.
Det blir verklighet när Mariestads resecentrum utökas till hösten.

Bakgrunden till utbyggnaden är att kollektivtrafiken till och från Mariestad ökat. Befintliga hållplatser vid bussterminalen på Nygatan räcker inte till och därför har Västtrafik önskemål om ytterligare tre.

– Förslaget som tagits fram innebär att bussterminalen förlängs norrut och ger plats för tre nya bussfickor, förklarar gatuchef Michael Nordin.

Projektet är kostnadsberäknat till totalt 1,5 miljon kronor. Notan delas broderligt eftersom kommunen beviljats statsbidrag där Trafikverket står för 50 procent av kostnaden, förutsatt att arbetet genomförs under året.

I veckan gav tekniska nämnden tummen upp för planerna och beviljade igångsättningstillstånd. I den kommande förprojekteringen, som ska göras i samråd med Västtrafik, ska även planerna på att göra Mariestad till testarena för eldriven busstrafik (Demonstrationsplats Mariestad) vävas in.

– När förprojekteringen är klar är ambitionen att komma i gång med arbetet efter sommaren så att det är slutfört innan årsskiftet, säger Michael Nordin.

Ett stenkast från bussterminalen planeras även en ny pendlarparkering; på det gamla och numera outnyttjade spårområdet mot Strandvägen. Även detta projekt går loss på 1,5 miljon kronor och finansieras till hälften av statsbidrag.

Bakgrunden till utbyggnaden är att kollektivtrafiken till och från Mariestad ökat. Befintliga hållplatser vid bussterminalen på Nygatan räcker inte till och därför har Västtrafik önskemål om ytterligare tre.

– Förslaget som tagits fram innebär att bussterminalen förlängs norrut och ger plats för tre nya bussfickor, förklarar gatuchef Michael Nordin.

Projektet är kostnadsberäknat till totalt 1,5 miljon kronor. Notan delas broderligt eftersom kommunen beviljats statsbidrag där Trafikverket står för 50 procent av kostnaden, förutsatt att arbetet genomförs under året.

I veckan gav tekniska nämnden tummen upp för planerna och beviljade igångsättningstillstånd. I den kommande förprojekteringen, som ska göras i samråd med Västtrafik, ska även planerna på att göra Mariestad till testarena för eldriven busstrafik (Demonstrationsplats Mariestad) vävas in.

– När förprojekteringen är klar är ambitionen att komma i gång med arbetet efter sommaren så att det är slutfört innan årsskiftet, säger Michael Nordin.

Ett stenkast från bussterminalen planeras även en ny pendlarparkering; på det gamla och numera outnyttjade spårområdet mot Strandvägen. Även detta projekt går loss på 1,5 miljon kronor och finansieras till hälften av statsbidrag.