18 apr 2016 19:00

18 apr 2016 19:00

Kommunen misstog sig på ägaren

TINGET: Ombud vill se solidariskt kostnadsansvar för stadsadvokaten

Först ställde kommunen ekonomiska krav i tingsrätten på det schweiziska företaget. Sedan kommunen återkallat sin talan är det nu i stället företagets advokat som vill ha betalt för kommunens ”grundlösa och spekulativa talan”.

Kommunen slöt år 2000 avtal med ett svenskt företag (som senare gick i konkurs) om en renvattensanläggning i Sandviken, Mariestad.

Efter en testperiod, som fick tummen ned av kommunen, uppmanades bolaget att ta bort utrustningen. Allt enligt avtalet mellan parterna.

Åren gick och inget hände, förrän stadsjurist Rolf Sjöström för något år sedan fann att anläggningen numera ägdes av United Waters International AG (UW) med säte i Schweiz. Han skrev till UW och begärde att de skulle nedmontera anläggningen och återställa marken.

Reaktion från huvudkontoret i Zug uteblev. Då begärde kommunen att tingsrätten skulle meddela tredskodom. Den kom i januari och gick på kommunens linje (som också ville ha 1 500 kronor i ersättning för pappersarbetet). Men då ansökte UW om återvinning av målet, man ville alltså ha en ny domstolsförhandling.

Men en sådan blir det inte eftersom kommunjuristen Sjöström återkallade sin talan när det stod klart att UW inte var ägare till anläggningen.

Vad som nu föreligger är ett yrkande till rätten från UW:s ombud, Wistrands Advokatbyrå i Stockholm. Advokatbyrån begär att eftersom kommunen återkallat talan och gett uttryck för att det är fråga om ”ett materiellt uppgivande” så ska rätten ogilla målet i sin helhet.

Man bestrider kommunens yrkande att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader och vill i stället ha ersättning för sin kostnad – 44 500 kronor plus moms!

Företagets ombud hävdar att kommunen väckte talan mot en part som aldrig ägt anläggningen vid Sandviken. Det heter: ”Kommunen (och inte minst dess ombud) borde ha insett att påståendet om att United Waters ägde anläggningen saknade fog”. Och vidare: ”Kommunen väckte således en högst spekulativ talan mot ett utländskt bolag”.

Advokatfirman avrundar med att det finns anledning för tingsrätten att överväga om inte stadsjurist Rolf Sjöström ska åläggas ett med kommunen solidariskt kostnadsansvar för UW:s rättegångskostnad.

I ett brev till rätten vill Rolf Sjöström att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. Ifall så inte blir fallet tycker han i vart fall att UW:s advokater har tagit alldeles för mycket betalt för så lite jobb. Han skriver att kommunen inte kan gå med på att betala mer än 5 000 kronor.

Han avfärdar att talan väckts mot bättre vetande och i spekulativt syfte. Ett solidariskt kostnadsansvar avfärdar Sjöström också helt och hållet.

Kommunen slöt år 2000 avtal med ett svenskt företag (som senare gick i konkurs) om en renvattensanläggning i Sandviken, Mariestad.

Efter en testperiod, som fick tummen ned av kommunen, uppmanades bolaget att ta bort utrustningen. Allt enligt avtalet mellan parterna.

Åren gick och inget hände, förrän stadsjurist Rolf Sjöström för något år sedan fann att anläggningen numera ägdes av United Waters International AG (UW) med säte i Schweiz. Han skrev till UW och begärde att de skulle nedmontera anläggningen och återställa marken.

Reaktion från huvudkontoret i Zug uteblev. Då begärde kommunen att tingsrätten skulle meddela tredskodom. Den kom i januari och gick på kommunens linje (som också ville ha 1 500 kronor i ersättning för pappersarbetet). Men då ansökte UW om återvinning av målet, man ville alltså ha en ny domstolsförhandling.

Men en sådan blir det inte eftersom kommunjuristen Sjöström återkallade sin talan när det stod klart att UW inte var ägare till anläggningen.

Vad som nu föreligger är ett yrkande till rätten från UW:s ombud, Wistrands Advokatbyrå i Stockholm. Advokatbyrån begär att eftersom kommunen återkallat talan och gett uttryck för att det är fråga om ”ett materiellt uppgivande” så ska rätten ogilla målet i sin helhet.

Man bestrider kommunens yrkande att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader och vill i stället ha ersättning för sin kostnad – 44 500 kronor plus moms!

Företagets ombud hävdar att kommunen väckte talan mot en part som aldrig ägt anläggningen vid Sandviken. Det heter: ”Kommunen (och inte minst dess ombud) borde ha insett att påståendet om att United Waters ägde anläggningen saknade fog”. Och vidare: ”Kommunen väckte således en högst spekulativ talan mot ett utländskt bolag”.

Advokatfirman avrundar med att det finns anledning för tingsrätten att överväga om inte stadsjurist Rolf Sjöström ska åläggas ett med kommunen solidariskt kostnadsansvar för UW:s rättegångskostnad.

I ett brev till rätten vill Rolf Sjöström att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad. Ifall så inte blir fallet tycker han i vart fall att UW:s advokater har tagit alldeles för mycket betalt för så lite jobb. Han skriver att kommunen inte kan gå med på att betala mer än 5 000 kronor.

Han avfärdar att talan väckts mot bättre vetande och i spekulativt syfte. Ett solidariskt kostnadsansvar avfärdar Sjöström också helt och hållet.

  • C. Lundh