18 apr 2016 11:26

18 apr 2016 11:26

Hon är Tunaholmsskolans nya rektor

MARIESTAD: Vill lyfta fram "fantastiska medarbetare" i skolan

Anna Benedetto, rektor på Tunaholmsskolan sedan i mars.

Vem är du?

– Jag är uppvuxen i Göteborg, men flyttade till Lidköping i tjugoårsåldern. I dag bor jag i Vinninga med sambo och tre vuxna barn. I grunden är jag gymnasielärare med legimitation i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Jag har arbetat på högstadiet, gymnasiet, SFI och som resurspedagog i elevhälsa. Jag har också arbetat inom industrin och vården.

Vad fick dig att nappa på ett jobb i Mariestad?

– Jag tycker att det är intressant med skolutveckling och nya utmaningar. Dessutom är det fina kommunikationsmöjligheter till Mariestad.

Det gäller att ha en del skinn på näsan som högstadierektor?

– Det krävs ett situationsanpassat ledarskap där kommunikation, samarbetsförmåga och lyhördhet är framgångsfaktorer. Självklart är jag inte rädd för att fatta beslut, men det gäller att arbeta i team med tydliga roller och mål.

Svensk skola målas numera ofta ut som ett problemområde, kan du lyfta några positiva saker för omväxlings skull?

– Medarbetare i skolan är kompetenta, engagerade människor som gör ett fantastiskt arbete med att stötta och hjälpa elever, trots all negativ uppmärksamhet från samhället.

Vad tänker du bidra med i din roll som rektor i Mariestad?

– Ett ökat samarbete mellan högstadieskolorna, till exempel vad gäller att utveckla likvärdigheten med betyg och bedömning och att arbeta med integration för de som är nyanlända.

Vilket var ditt bästa respektive sämsta ämne i högstadiet?

– Jag var nog bäst i engelska, den läraren såg alla elever. Vi blev bemötta med engagemang och vi visste att hen brydde sig om oss. Men jag tyckte att de flesta ämnen fungerade bra.

Vem är du?

– Jag är uppvuxen i Göteborg, men flyttade till Lidköping i tjugoårsåldern. I dag bor jag i Vinninga med sambo och tre vuxna barn. I grunden är jag gymnasielärare med legimitation i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Jag har arbetat på högstadiet, gymnasiet, SFI och som resurspedagog i elevhälsa. Jag har också arbetat inom industrin och vården.

Vad fick dig att nappa på ett jobb i Mariestad?

– Jag tycker att det är intressant med skolutveckling och nya utmaningar. Dessutom är det fina kommunikationsmöjligheter till Mariestad.

Det gäller att ha en del skinn på näsan som högstadierektor?

– Det krävs ett situationsanpassat ledarskap där kommunikation, samarbetsförmåga och lyhördhet är framgångsfaktorer. Självklart är jag inte rädd för att fatta beslut, men det gäller att arbeta i team med tydliga roller och mål.

Svensk skola målas numera ofta ut som ett problemområde, kan du lyfta några positiva saker för omväxlings skull?

– Medarbetare i skolan är kompetenta, engagerade människor som gör ett fantastiskt arbete med att stötta och hjälpa elever, trots all negativ uppmärksamhet från samhället.

Vad tänker du bidra med i din roll som rektor i Mariestad?

– Ett ökat samarbete mellan högstadieskolorna, till exempel vad gäller att utveckla likvärdigheten med betyg och bedömning och att arbeta med integration för de som är nyanlända.

Vilket var ditt bästa respektive sämsta ämne i högstadiet?

– Jag var nog bäst i engelska, den läraren såg alla elever. Vi blev bemötta med engagemang och vi visste att hen brydde sig om oss. Men jag tyckte att de flesta ämnen fungerade bra.