15 apr 2016 09:57

15 apr 2016 10:37

Nominerade till Guldskalpellen

VÅRDPRIS

Två av 41 bidrag som nominerats till Guldskalpellen, som går till årets förnyare inom vården, är från Skaraborg.

”Hissenprojektet”, som innebär förbättringar för diabetikerna, inte minst för att det identifierats avgörande orsaker till varför patienter inte når sina målvärden för blodsockret, finns med bland de 41 bidragen.

Närvård Västra Skaraborg, där Skas Lidköping, sex kommuner och primärvården jobbar för att äldre ska få en sömlös vård i sitt hem, är också nominerat.

”Hissenprojektet”, som innebär förbättringar för diabetikerna, inte minst för att det identifierats avgörande orsaker till varför patienter inte når sina målvärden för blodsockret, finns med bland de 41 bidragen.

Närvård Västra Skaraborg, där Skas Lidköping, sex kommuner och primärvården jobbar för att äldre ska få en sömlös vård i sitt hem, är också nominerat.