15 apr 2016 06:00

15 apr 2016 06:00

Närmar sig beslut om kommunal borgen

MARIESTAD: "Fibern i backen helt avgörande för landsbygdens framtid"

I slutet av februari föreslog Sture Pettersson (S) i en motion att det ska vara möjligt för fiberföreningar i Mariestads kommun att ansöka om kommunal borgen.
Nu väntas kommunfullmäktige fatta beslut i linje med förslaget.

Efter kommunstyrelsens sammanträde i måndags pekar det mesta på att även kommunfullmäktige beslutar om att införa möjligheten för fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen.

Ärendet ska visserligen tillbaka till arbetsutskottet innan det kommer upp i fullmäktige den 25 april, men i stora drag har kommunstyrelsen valt att följa arbetsutskottets förslag.

Förslaget, som från början är en motion från Sture Pettersson (S), handlar om att öppna upp fler möjligheter för fiberföreningar.

– Inledningsvis rörde det sig först om främst om den tid som det tar innan pengarna från landsbygdsprogrammet delas ut till. Ofta blir processen betydligt längre än beräknat och det känns som om det stoppar upp arbetet att få fibern i marken på landsbygden, säger Pettersson.

Fler anledningar

Numera menar han att det finns fler anledningar till varför kommunen borde göra det möjligt för de ideella fiberföreningarna att få hjälp med banklån via sin kommun.

– Skrapar man lite på ytan så blir det snart tydligt att alla föreningar inte alls sitter så säkert när det gäller hela det tänka bidragsbeloppet. Det är sagt att 40 procent av kostnaden ska täckas av bidrag, men än så länge är det långt ifrån de summorna som betalas ut, säger Pettersson.

– För att hela den svenska landsbygden ska få fibernät handlar det om summor mellan 30 och 40 miljarder kronor. Nu släpptes 3,25 miljarder och prioriteringen om vilka föreningar som ska tilldelas pengar, i vilken ordning, sker via föreningarnas storlek.

I förslaget från arbetsutskottet handlar det främst om möjligheten för fiberföreningar att söka borgen via kommunen. Och möjligheten för föreningarna att erhålla ett kostnadsfritt banklån innan bidrag från länsstyrelsen har utbetalats. Enligt förslaget borgar kommunen för samma summa som beviljats i bidrag från länsstyrelsen.

– Jag hoppas verkligen att fullmäktige klubbar igenom det här. Det gör att jag och många andra som bor på landsbygden kan pusta ut och fortsätta koncentrera oss på att få fibern i backen, vilket i sin tur är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bo kvar på landet, säger Pettersson.

Efter kommunstyrelsens sammanträde i måndags pekar det mesta på att även kommunfullmäktige beslutar om att införa möjligheten för fiberföreningar att ansöka om kommunal borgen.

Ärendet ska visserligen tillbaka till arbetsutskottet innan det kommer upp i fullmäktige den 25 april, men i stora drag har kommunstyrelsen valt att följa arbetsutskottets förslag.

Förslaget, som från början är en motion från Sture Pettersson (S), handlar om att öppna upp fler möjligheter för fiberföreningar.

– Inledningsvis rörde det sig först om främst om den tid som det tar innan pengarna från landsbygdsprogrammet delas ut till. Ofta blir processen betydligt längre än beräknat och det känns som om det stoppar upp arbetet att få fibern i marken på landsbygden, säger Pettersson.

Fler anledningar

Numera menar han att det finns fler anledningar till varför kommunen borde göra det möjligt för de ideella fiberföreningarna att få hjälp med banklån via sin kommun.

– Skrapar man lite på ytan så blir det snart tydligt att alla föreningar inte alls sitter så säkert när det gäller hela det tänka bidragsbeloppet. Det är sagt att 40 procent av kostnaden ska täckas av bidrag, men än så länge är det långt ifrån de summorna som betalas ut, säger Pettersson.

– För att hela den svenska landsbygden ska få fibernät handlar det om summor mellan 30 och 40 miljarder kronor. Nu släpptes 3,25 miljarder och prioriteringen om vilka föreningar som ska tilldelas pengar, i vilken ordning, sker via föreningarnas storlek.

I förslaget från arbetsutskottet handlar det främst om möjligheten för fiberföreningar att söka borgen via kommunen. Och möjligheten för föreningarna att erhålla ett kostnadsfritt banklån innan bidrag från länsstyrelsen har utbetalats. Enligt förslaget borgar kommunen för samma summa som beviljats i bidrag från länsstyrelsen.

– Jag hoppas verkligen att fullmäktige klubbar igenom det här. Det gör att jag och många andra som bor på landsbygden kan pusta ut och fortsätta koncentrera oss på att få fibern i backen, vilket i sin tur är en förutsättning för att det ska vara möjligt att bo kvar på landet, säger Pettersson.

  • Johanna Drath