15 apr 2016 20:31

15 apr 2016 20:34

Hurtig ifrågasätter utredning

LISA-MORDET: Kompletteringar till överklagan har lämnats in

Den morddömde Nerijus Bilevicius advokat Björn Hurtig lämnade under fredagskvällen in skälen till varför han anser att HD ska pröva ärendet. Bland annat fokuserar han på att det inte kan uteslutas att det finns andra gärningsmän.

På fredagen var sista dag för Bilevicius att för HD utveckla grunderna till varför hovrättsdomen överklagats. Själva överklagandet gjordes redan i mars men advokat Björn Hurtig begärde anstånd till och med fredagen.

Sent på fredagskvällen lämnade Björn Hurtig in skrivelsen med kompletteringar till överklagandet till HD. SLA har sökt honom men inte fått en kommentar.

Ifrågasätter

Till TT har han mejlat ett antal omständigheter som han anser stödjer att det kan finnas andra gärningsmän.

Bland annat ska datoraktivitet som i utredningen har redovisats komma från Nerijus brors dator i stället ha kommit från Nerijus egen dator, vilken anses kunna indikera att han var i sin bostad när Lisa Holm attackerades.

Man ifrågasätter också att det inte har gjorts någon fördjupad DNA-analys av huvudhår i Lisa Holms trosor, där man också hittade djurhår. Björn Hurtig skriver att utredningen inte visar vilken typ av djur som håren kommer ifrån och att Lisa Holm inte hade några husdjur.

Hurtig har tidigare sagt till SLA att han kommer att sikta in sig på dna-spåren. Han anser att alla har tagit för givet att hans klients dna har avsatts på flickans kläder i samband med ett mord, men har antytt att de skulle kunna ha avsatts i samband med att man tog ner eller flyttade henne.

Synnerliga skäl

I februari kom Göta hovrätts dom mot Bilevicius. Hovrätten ansåg precis som Skaraborgs tingsrätt att det tveklöst är den mannen som mördade 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm och dömde honom till livstids fängelse. Han har hela tiden förnekat mordet och sagt att han aldrig har sett Lisa Holm. Någon förklaring till varför hans dna funnits på bland annat hennes kläder har han inte kunna lämna. Hurtig har sedan han tog över efter sparkade advokaten Inger Rönnbäck hårdgranskat förundersökningen inför HD-överklagandet. Att få prövningstillstånd i HD är mycket svårt, domstolen ger prövningstillstånd endast om domen eller beslutet kan få betydelse som prejudikat eller om det finns synnerliga skäl.

På fredagen var sista dag för Bilevicius att för HD utveckla grunderna till varför hovrättsdomen överklagats. Själva överklagandet gjordes redan i mars men advokat Björn Hurtig begärde anstånd till och med fredagen.

Sent på fredagskvällen lämnade Björn Hurtig in skrivelsen med kompletteringar till överklagandet till HD. SLA har sökt honom men inte fått en kommentar.

Ifrågasätter

Till TT har han mejlat ett antal omständigheter som han anser stödjer att det kan finnas andra gärningsmän.

Bland annat ska datoraktivitet som i utredningen har redovisats komma från Nerijus brors dator i stället ha kommit från Nerijus egen dator, vilken anses kunna indikera att han var i sin bostad när Lisa Holm attackerades.

Man ifrågasätter också att det inte har gjorts någon fördjupad DNA-analys av huvudhår i Lisa Holms trosor, där man också hittade djurhår. Björn Hurtig skriver att utredningen inte visar vilken typ av djur som håren kommer ifrån och att Lisa Holm inte hade några husdjur.

Hurtig har tidigare sagt till SLA att han kommer att sikta in sig på dna-spåren. Han anser att alla har tagit för givet att hans klients dna har avsatts på flickans kläder i samband med ett mord, men har antytt att de skulle kunna ha avsatts i samband med att man tog ner eller flyttade henne.

Synnerliga skäl

I februari kom Göta hovrätts dom mot Bilevicius. Hovrätten ansåg precis som Skaraborgs tingsrätt att det tveklöst är den mannen som mördade 17-åriga Skövdeflickan Lisa Holm och dömde honom till livstids fängelse. Han har hela tiden förnekat mordet och sagt att han aldrig har sett Lisa Holm. Någon förklaring till varför hans dna funnits på bland annat hennes kläder har han inte kunna lämna. Hurtig har sedan han tog över efter sparkade advokaten Inger Rönnbäck hårdgranskat förundersökningen inför HD-överklagandet. Att få prövningstillstånd i HD är mycket svårt, domstolen ger prövningstillstånd endast om domen eller beslutet kan få betydelse som prejudikat eller om det finns synnerliga skäl.