15 apr 2016 13:52

15 apr 2016 13:52

Hur ska samarbetet runt Vänern utvecklas?

MARIESTAD

Laila Gibson, 43-årig Karlstadsbo, är tillträdande verksamhetssamordnare för Vänersamarbetet.

– Vi ska bygga vidare på den positiva andan och ta tillvara goda idéer. Det handlar om att skapa en dialog där alla inblandade blir hörda; vi ska prata MED varandra, inte om.

Vad är Vänersamarbetet ekonomisk förening?

– Det är en sammanslutning för 13 kommuner runt Vänerns strandlinje. Vänersamarbetet är en nygammal organisation, bildad 2015, som driver strategiska frågor i syfte att tillsammans utveckla Vänern. Arbetet leds av en styrelse med politiker från medlemskommunerna. Varje kommun har också utsett en tjänsteman som har Vänerfrågor på sitt bord.

Vilken typ av frågor jobbar ni med rent konkret?

– Oj, det är många. Högprioriterade frågor är att utveckla besöksnäringen och sjöfarten. Men vi står också inför många utmaningar, inte minst vad gäller miljöfrågor i form av sjöns vattenkvalitet, igenväxning och vattennivåer.

Vad har du för bakgrund?

– I hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med regionala och lokala utvecklingsfrågor inom besöksnäringen. Närmast kommer jag från Visit Värmland där jag varit vd i fyra år, och bland annat varit involverad i Vänersamarbetet. Innan det jobbade jag med lokala destinationsfrågor i Floda. Jag har även jobbat med liknande frågor i Skottland.

När tillträder du tjänsten?

– Officiellt första maj, men jag smygstartar redan i april med besök i alla kommuner. I rollen som verksamhetssamordnare kommer jag att resa runt och förlägga arbetsdagar i kommunerna runt Vänern, så emellanåt blir det jobb i Mariestad.

– Vi ska bygga vidare på den positiva andan och ta tillvara goda idéer. Det handlar om att skapa en dialog där alla inblandade blir hörda; vi ska prata MED varandra, inte om.

Vad är Vänersamarbetet ekonomisk förening?

– Det är en sammanslutning för 13 kommuner runt Vänerns strandlinje. Vänersamarbetet är en nygammal organisation, bildad 2015, som driver strategiska frågor i syfte att tillsammans utveckla Vänern. Arbetet leds av en styrelse med politiker från medlemskommunerna. Varje kommun har också utsett en tjänsteman som har Vänerfrågor på sitt bord.

Vilken typ av frågor jobbar ni med rent konkret?

– Oj, det är många. Högprioriterade frågor är att utveckla besöksnäringen och sjöfarten. Men vi står också inför många utmaningar, inte minst vad gäller miljöfrågor i form av sjöns vattenkvalitet, igenväxning och vattennivåer.

Vad har du för bakgrund?

– I hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat med regionala och lokala utvecklingsfrågor inom besöksnäringen. Närmast kommer jag från Visit Värmland där jag varit vd i fyra år, och bland annat varit involverad i Vänersamarbetet. Innan det jobbade jag med lokala destinationsfrågor i Floda. Jag har även jobbat med liknande frågor i Skottland.

När tillträder du tjänsten?

– Officiellt första maj, men jag smygstartar redan i april med besök i alla kommuner. I rollen som verksamhetssamordnare kommer jag att resa runt och förlägga arbetsdagar i kommunerna runt Vänern, så emellanåt blir det jobb i Mariestad.