15 apr 2016 14:54

15 apr 2016 14:54

Grävarbeten i Mariagatan

MARIESTAD

Från och med måndag stängs Mariagatan av för genomfartstrafik, mellan Stockholmsvägen och Blombackagatan, på grund av ombyggnad av va-ledningar.

– Vi gick in en bit på Mariagatan i höstas, men arbetet var mer omfattande än beräknat. Nu tar vi ett nytt grepp och byter ut ledningarna, säger gatuchef Michael Nordin.

Under byggtiden leds trafiken mellan Sandbäcksbäcken och Stockholmsvägen om via Drottninggatan och centrum. Även busstrafiken leds om vilket innebär att det sätts upp tillfälliga hållplatser på Östra järnvägsgatan, i korsningen Viktoriagatan/Östra järnvägsgatan samt vid Mariaskolan.

Arbetet på Mariagatan beräknas pågå fram till den 8 juli.

– Vi gick in en bit på Mariagatan i höstas, men arbetet var mer omfattande än beräknat. Nu tar vi ett nytt grepp och byter ut ledningarna, säger gatuchef Michael Nordin.

Under byggtiden leds trafiken mellan Sandbäcksbäcken och Stockholmsvägen om via Drottninggatan och centrum. Även busstrafiken leds om vilket innebär att det sätts upp tillfälliga hållplatser på Östra järnvägsgatan, i korsningen Viktoriagatan/Östra järnvägsgatan samt vid Mariaskolan.

Arbetet på Mariagatan beräknas pågå fram till den 8 juli.