14 apr 2016 21:37

14 apr 2016 21:37

Elektriskt stormöte om framtidens utveckling

MARIESTAD: Kommunen i framkant med industriell förnyelse

Mariestads kommun vill ta utvecklingen av hållbara transportlösningar till en ny nivå.
Redan i höst ska de första helelektriska fordonen rulla på stadens gator.

Professorer, högt uppsatta företagschefer och stora delar av kommuntopparna medverkade i torsdagens möte i residenset. Eftermiddagens röda tråd var Mariestads kommande satsning på industriell förnyelse, som går under arbetsnamnet ”Electrivillage”.

Samtalsämnena kretsade främst om den test- och demonstrationsplats som ska etableras i Mariestad. Ulrika Lindahl är kommunens utvecklingsstrateg och ansvarig för satsningen:

– Mariestad ska vara staden där utvecklingen av hållbara transportlösningar går i bräschen – både på land och till sjöss. Vi har redan köpt in tre elektriska fordon som ska sättas i drift framåt hösten. Det rör sig om en buss, ett arbetsfordon för gata och park samt en distributionsbil. Dessa kommer att visas upp under Almedalsveckan i sommar, säger Lindahl.

Olika varianter

Fram till 2018 ska en rad miljonsatsningar genomföras. En viktig detalj är att utveckla och färdigställa laddinfrastrukturen.

– Där får vi hjälp från Lunds tekniska högskola. Vi ska testa oss fram vilka varianter som fungerar. Vi kommer bland annat att använda så kallad elvägsteknik, det vill säga teknik för att ladda ett fordon i rörelse, säger Ulrika Lindahl och fortsätter:

– Vi är en förhållandevis liten kommun och är beroende av våra grannar i Skaraborg. Det räcker inte att det bara finns elnät i Mariestad. Till exempel kan väg 26 mellan Mariestad och Skövde byggas om till elväg i framtiden.

50-tal besökare

Med på tåget räknar Mariestads kommun att få de lokala företagen. Ett 50-tal personer närvarade på mötet under torsdagen och tillsammans gnuggade de geniknölarna.

– Vi vill sprida kunskapen och även ta reda på vad företagen kan bidra med. Vi ska visa att den här delen av länet har dynamiken att bli en konkurrenskraftig plats i Skaraborg, säger Lindahl.

På besök var Mats Alaküla, professor på Lunds tekniska högskola, och Jonas Johansson, affärsområdeschef på Lugnåsföretaget Nimbus. Den sistnämnda talade om lanseringen av företagets nya elbåt och framtida satsningar.

Nationellt mål

– Det är roligt att Mariestad är på hugget, säger Mats Alaküla. Det finns ett nationellt mål om att Sverige ska ha en fordonsflotta helt oberoende av fossila bränslen 2030. Mariestad har stuckit ut hakan och sagt att de vill klara det till 2020. Även om tekniken går framåt blir det svårt att uppnå det målet på så kort tid.

Alaküla anser att elektrifierade vägar är framtidsmodellen.

– Det skulle vara det billigaste sättet att driva vägtrafiken och kosta tio procent mindre jämfört med dagens bensin- och dieselanvändning. Jag tror absolut att en global förändring är genomförbar i framtiden, säger han.

Professorer, högt uppsatta företagschefer och stora delar av kommuntopparna medverkade i torsdagens möte i residenset. Eftermiddagens röda tråd var Mariestads kommande satsning på industriell förnyelse, som går under arbetsnamnet ”Electrivillage”.

Samtalsämnena kretsade främst om den test- och demonstrationsplats som ska etableras i Mariestad. Ulrika Lindahl är kommunens utvecklingsstrateg och ansvarig för satsningen:

– Mariestad ska vara staden där utvecklingen av hållbara transportlösningar går i bräschen – både på land och till sjöss. Vi har redan köpt in tre elektriska fordon som ska sättas i drift framåt hösten. Det rör sig om en buss, ett arbetsfordon för gata och park samt en distributionsbil. Dessa kommer att visas upp under Almedalsveckan i sommar, säger Lindahl.

Olika varianter

Fram till 2018 ska en rad miljonsatsningar genomföras. En viktig detalj är att utveckla och färdigställa laddinfrastrukturen.

– Där får vi hjälp från Lunds tekniska högskola. Vi ska testa oss fram vilka varianter som fungerar. Vi kommer bland annat att använda så kallad elvägsteknik, det vill säga teknik för att ladda ett fordon i rörelse, säger Ulrika Lindahl och fortsätter:

– Vi är en förhållandevis liten kommun och är beroende av våra grannar i Skaraborg. Det räcker inte att det bara finns elnät i Mariestad. Till exempel kan väg 26 mellan Mariestad och Skövde byggas om till elväg i framtiden.

50-tal besökare

Med på tåget räknar Mariestads kommun att få de lokala företagen. Ett 50-tal personer närvarade på mötet under torsdagen och tillsammans gnuggade de geniknölarna.

– Vi vill sprida kunskapen och även ta reda på vad företagen kan bidra med. Vi ska visa att den här delen av länet har dynamiken att bli en konkurrenskraftig plats i Skaraborg, säger Lindahl.

På besök var Mats Alaküla, professor på Lunds tekniska högskola, och Jonas Johansson, affärsområdeschef på Lugnåsföretaget Nimbus. Den sistnämnda talade om lanseringen av företagets nya elbåt och framtida satsningar.

Nationellt mål

– Det är roligt att Mariestad är på hugget, säger Mats Alaküla. Det finns ett nationellt mål om att Sverige ska ha en fordonsflotta helt oberoende av fossila bränslen 2030. Mariestad har stuckit ut hakan och sagt att de vill klara det till 2020. Även om tekniken går framåt blir det svårt att uppnå det målet på så kort tid.

Alaküla anser att elektrifierade vägar är framtidsmodellen.

– Det skulle vara det billigaste sättet att driva vägtrafiken och kosta tio procent mindre jämfört med dagens bensin- och dieselanvändning. Jag tror absolut att en global förändring är genomförbar i framtiden, säger han.