13 apr 2016 16:24

13 apr 2016 16:24

Riktar hård kritik till kommunen

MARIESTAD: Begär åtgärder med stöd av arbetsmiljölagen

Hot från politiker, nedsättande kommentarer och hög stressnivå är några av punkterna som radas upp när fackförbundet Vision riktar hård kritik mot Mariestads kommun.
Det höga sjuktalet på Miljö- och byggnadsförvaltningen anses ha direkt koppling till arbetsklimatet.

Senast i raden av uppmärksammade ärenden på Miljö- och byggnadsförvaltningens bord, gällde lantbrukare som reagerade på de riktlinjer som förvaltningen presenterande gällande bullernivån.

– Det är ett exempel av flera. I dag är sjukantalet på förvaltningen hög och det beror på den psykosociala arbetsmiljön, säger huvudskyddsombud för fackföreningen Vision, Ritva Rådefalk.

Nu riktar Rådefalk stark kritik mot arbetsgivaren gällande arbetsmiljön på förvaltningen. På begäran om åtgärder med stöd av sjätte kapitlet, paragraf sex i Arbetsmiljölagen, det vill säga en så kallad ”66:a” kräver Vision en rad åtgärder.

– Jag vet inte riktigt var det brister, men det verkar onekligen som om det saknas information om Miljö- och byggnadsförvaltningens myndighetsroll. Det verkar som om flera politiker inte riktigt kan skilja på tjänstemannarollen och politikerrollen när det gäller vilket mandat de har och inte har,

Hot från politiker

I skrivelsen, som den 11 april skickades till kommunchef Lars Arvidsson och personalchef Stefan Wallenå, med en kopia till Arbetsmiljöverket, står det att anställda på förvaltningen upplever sig utsatta för stress, påtryckningar, hot och nedsättande kommentarer.

– Det förekommer hot från politiker där man vill se en snabbare handläggning av ärenden. Att det är viktigare än att lagar och regler följs noga.

Hoten har vid flera tillfällen varit tydliga.

– Det har uttalats att ”huvuden ska rulla” och att ”förvaltningen ska lösas upp” om tjänstemännen inte gör det politikern önskar.

Rådefalk vill helst inte nämna namn på enstaka politiker. I skivelsen står det: ”Det föreligger även hot från högre politiker om stora organisationsförändringar om inte handläggningen går snabbare”.

– För tjänstemännen på förvaltningen finns det inget alternativ. Lagstiftningen gällande både Miljö och Bygg är väldigt tydligt om hur, vad och på vilket sätt den ska gå till. Uppenbarligen är det något som alla inte fått med sig.

Under onsdagseftermiddagen sammankallade kommunchef Lars Arvidsson till ett möte med personalchef, Stefan Wallenå, sektorschef Kristofer Svensson och huvudskyddsombudet Ritva Rådefalk.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. En skrivelse från ett huvudskyddsombud med hänvisning till arbetsmiljölagen har högsta prioritet, säger Arvidsson.

Onsdagens möte handlade i första hand om innehållet i skrivelsen.

– Problemen framställs ganska generellt, det står om politiker i plural, om högre politiker, övriga tjänstemän och annan personal. För att verkligen komma vidare och kunna åtgärda problematiken gäller det att vi kommer ner på detaljnivå och kan identifiera och precisera tydligare, säger Arvidsson.

– Samtidigt som det är viktigt att vi inte räds det individuella perspektivet så får vi inte blunda för det faktum att skrivelsen är generell, om det betyder att det finns en bredd i problematiken.

Senast i raden av uppmärksammade ärenden på Miljö- och byggnadsförvaltningens bord, gällde lantbrukare som reagerade på de riktlinjer som förvaltningen presenterande gällande bullernivån.

– Det är ett exempel av flera. I dag är sjukantalet på förvaltningen hög och det beror på den psykosociala arbetsmiljön, säger huvudskyddsombud för fackföreningen Vision, Ritva Rådefalk.

Nu riktar Rådefalk stark kritik mot arbetsgivaren gällande arbetsmiljön på förvaltningen. På begäran om åtgärder med stöd av sjätte kapitlet, paragraf sex i Arbetsmiljölagen, det vill säga en så kallad ”66:a” kräver Vision en rad åtgärder.

– Jag vet inte riktigt var det brister, men det verkar onekligen som om det saknas information om Miljö- och byggnadsförvaltningens myndighetsroll. Det verkar som om flera politiker inte riktigt kan skilja på tjänstemannarollen och politikerrollen när det gäller vilket mandat de har och inte har,

Hot från politiker

I skrivelsen, som den 11 april skickades till kommunchef Lars Arvidsson och personalchef Stefan Wallenå, med en kopia till Arbetsmiljöverket, står det att anställda på förvaltningen upplever sig utsatta för stress, påtryckningar, hot och nedsättande kommentarer.

– Det förekommer hot från politiker där man vill se en snabbare handläggning av ärenden. Att det är viktigare än att lagar och regler följs noga.

Hoten har vid flera tillfällen varit tydliga.

– Det har uttalats att ”huvuden ska rulla” och att ”förvaltningen ska lösas upp” om tjänstemännen inte gör det politikern önskar.

Rådefalk vill helst inte nämna namn på enstaka politiker. I skivelsen står det: ”Det föreligger även hot från högre politiker om stora organisationsförändringar om inte handläggningen går snabbare”.

– För tjänstemännen på förvaltningen finns det inget alternativ. Lagstiftningen gällande både Miljö och Bygg är väldigt tydligt om hur, vad och på vilket sätt den ska gå till. Uppenbarligen är det något som alla inte fått med sig.

Under onsdagseftermiddagen sammankallade kommunchef Lars Arvidsson till ett möte med personalchef, Stefan Wallenå, sektorschef Kristofer Svensson och huvudskyddsombudet Ritva Rådefalk.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. En skrivelse från ett huvudskyddsombud med hänvisning till arbetsmiljölagen har högsta prioritet, säger Arvidsson.

Onsdagens möte handlade i första hand om innehållet i skrivelsen.

– Problemen framställs ganska generellt, det står om politiker i plural, om högre politiker, övriga tjänstemän och annan personal. För att verkligen komma vidare och kunna åtgärda problematiken gäller det att vi kommer ner på detaljnivå och kan identifiera och precisera tydligare, säger Arvidsson.

– Samtidigt som det är viktigt att vi inte räds det individuella perspektivet så får vi inte blunda för det faktum att skrivelsen är generell, om det betyder att det finns en bredd i problematiken.

  • Johanna Drath