13 apr 2016 06:00

13 apr 2016 11:09

Hur mycket insyn tål demokratin?

MARIESTAD: Strid om lokaltidningens tillgång till digitala handlingar

Mariestads-Tidningens tillgång till digitala handlingar inför politiska möten delar stadshuset i två läger.
Flera ledande tjänstemän anser att kommunen är onödigt frikostig med insyn.
Men det är en inställning som också triggar starka reaktioner.

I slutet av 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att MT skulle ges tillgång till digitala handlingar på ett tillfredsställande sätt inför politiska möten. Lösningen blev att ge lokaltidningen en begränsad, egen inloggning till kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. Informationen rör beredda ärenden som ska behandlas i respektive nämnder och arbetsutskott (sekretessbelagda ärenden finns inte med).

Oense

Men beslutet har uppenbarligen orsakat en hel del irritation. Nyligen har miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden tagit beslut som avser att inskränka MT:s möjligheter att bevaka aktuella frågeställningar. Och i tisdags hade utbildningsnämnden att besluta om att stänga ute MT från arbetsutskottet. Ett förslag pådrivet av tjänstemännen.

Majoriteten och Bernt Ekström (V) röstade dock för att handlingarna fortsatt ska behandlas som offentliga.

– Vi sätter oss på grundlagarna och det är inte jag med på. Socialdemokraternas förslag innebär dessutom att Mariestadspartiet och Sverigedemokraterna, som saknar representation i UN, också blir utan insyn, säger Leif Jonegård (L) och tillägger:

– Det vore en märkbar begränsning av offentlighetsprincipen att stänga ute media och delar av våra förtroendevalda. Det måste bli ett slut på allt det här hemlighetsmakeriet.

Un:s vice ordförande Sture Pettersson (S) ville att mötet skulle stängas när nämnden tog beslut. Något som ordföranden Anette Karlsson (M) inte gick med på.

Sture Petterson: Vågar ledamöterna inte säga sitt om lokaltidningen är på plats?

– Tja, man vet aldrig. Att stänga mötet under just det ärendet var en variant att hantera det på.

S-gruppen yrkade på att handlingarna inför arbetsutskottet endast ska vara tillgängliga för un:s ledamöter?

– Frågan gällde om Mariestads-Tidningen ska ha exklusiv rätt till systemet. I så fall borde det gälla för alla kommuninvånare.

Vad har du annars för inställning till insyn och öppenhet i det demokratiska arbetet?

– Att du ens behöver fråga det. Sverige har en offentlighetsprincip som är unik i världen, rättigheter jag är beredd att dö för, säger Sture Petterson.

Anette Karlsson anser att alla tjänar på en så öppen diskussion som möjligt.

– För mig finns det betydligt känsligare frågor än denna. Vi har en mycket stark offentlighetsprincip och vi i majoriteten har ingen avsikt att stänga ute någon, säger Karlsson.

”Transparens”

Kommunens administrativa chef, Ola Blomberg, var först emot att MT skulle få tillgång till Ciceron. Men det var främst på grund av praktiska svårigheter, i dag har Blomberg ändrat inställning i frågan.

– Lokaltidningen granskar kommunen å medborgarnas vägnar, därför är det naturligt att de har en egen inloggning. Det vore ogörligt om samtliga medborgare hade det. Men alla som efterfrågar materialet inför mötena får givetvis exakt samma information som MT.

– Det material våra förtroendevalda får ska vara så bra att vi inte har något att dölja, även om nu lagstiftningen inte alltid tvingar oss till den öppenheten. Vi ska alltid sträva efter att vara så transparenta som möjligt, säger Ola Blomberg.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) flaggar för att majoriteten kommer att ändra tekniska nämndens och miljö- och byggnadsnämndens beslut i fullmäktige.

– När vi börjar trampa in på saker som press- och yttrandefrihet är vi ute på djupt vatten. Här kritiserar vi sjukhusstyrelsen i regionen för att undanhålla information, och så vill vi göra exakt samma sak.

Abrahamsson säger att anställda inom offentlig sektor och förtroendevalda måste tåla kritik och att det ibland stormar inför ett beslut.

– Kommunen är till för medborgarna, vi vill att folk ska granska vårt arbete. Men jag kan förstå att en tjänsteman som tjänar 60 000 kronor i månaden tycker att det är jätteskönt med lugn och ro. Fast nu bor vi inte i Kuba, Ryssland eller Nordkorea.

Inte negativa

Mariestads-Tidningens chefredaktör Karin Eriksson, tidigare grävande kommun- och landstingsreporter, konstaterar att det råder en ständig dragkamp kring offentlighetsprincipen.

– Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha.

Vi kan dra paralleller till regionens hemlighetshållande av kostnaden för vårdplatser. Hur ser du på tjänstemän som försöker att mörka känslig information?

– Jag kan förstå varför de gör det. Men om man gör det kanske man borde fundera på om den offentliga arenan är rätt arbetsplats.

– Därför är det ännu viktigare att vi har starka politiker som vågar föra samtalet utåt i frågor som är allas vår angelägenhet, säger Karin Eriksson.

I slutet av 2015 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att MT skulle ges tillgång till digitala handlingar på ett tillfredsställande sätt inför politiska möten. Lösningen blev att ge lokaltidningen en begränsad, egen inloggning till kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron. Informationen rör beredda ärenden som ska behandlas i respektive nämnder och arbetsutskott (sekretessbelagda ärenden finns inte med).

Oense

Men beslutet har uppenbarligen orsakat en hel del irritation. Nyligen har miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden tagit beslut som avser att inskränka MT:s möjligheter att bevaka aktuella frågeställningar. Och i tisdags hade utbildningsnämnden att besluta om att stänga ute MT från arbetsutskottet. Ett förslag pådrivet av tjänstemännen.

Majoriteten och Bernt Ekström (V) röstade dock för att handlingarna fortsatt ska behandlas som offentliga.

– Vi sätter oss på grundlagarna och det är inte jag med på. Socialdemokraternas förslag innebär dessutom att Mariestadspartiet och Sverigedemokraterna, som saknar representation i UN, också blir utan insyn, säger Leif Jonegård (L) och tillägger:

– Det vore en märkbar begränsning av offentlighetsprincipen att stänga ute media och delar av våra förtroendevalda. Det måste bli ett slut på allt det här hemlighetsmakeriet.

Un:s vice ordförande Sture Pettersson (S) ville att mötet skulle stängas när nämnden tog beslut. Något som ordföranden Anette Karlsson (M) inte gick med på.

Sture Petterson: Vågar ledamöterna inte säga sitt om lokaltidningen är på plats?

– Tja, man vet aldrig. Att stänga mötet under just det ärendet var en variant att hantera det på.

S-gruppen yrkade på att handlingarna inför arbetsutskottet endast ska vara tillgängliga för un:s ledamöter?

– Frågan gällde om Mariestads-Tidningen ska ha exklusiv rätt till systemet. I så fall borde det gälla för alla kommuninvånare.

Vad har du annars för inställning till insyn och öppenhet i det demokratiska arbetet?

– Att du ens behöver fråga det. Sverige har en offentlighetsprincip som är unik i världen, rättigheter jag är beredd att dö för, säger Sture Petterson.

Anette Karlsson anser att alla tjänar på en så öppen diskussion som möjligt.

– För mig finns det betydligt känsligare frågor än denna. Vi har en mycket stark offentlighetsprincip och vi i majoriteten har ingen avsikt att stänga ute någon, säger Karlsson.

”Transparens”

Kommunens administrativa chef, Ola Blomberg, var först emot att MT skulle få tillgång till Ciceron. Men det var främst på grund av praktiska svårigheter, i dag har Blomberg ändrat inställning i frågan.

– Lokaltidningen granskar kommunen å medborgarnas vägnar, därför är det naturligt att de har en egen inloggning. Det vore ogörligt om samtliga medborgare hade det. Men alla som efterfrågar materialet inför mötena får givetvis exakt samma information som MT.

– Det material våra förtroendevalda får ska vara så bra att vi inte har något att dölja, även om nu lagstiftningen inte alltid tvingar oss till den öppenheten. Vi ska alltid sträva efter att vara så transparenta som möjligt, säger Ola Blomberg.

Kommunalråd Johan Abrahamsson (M) flaggar för att majoriteten kommer att ändra tekniska nämndens och miljö- och byggnadsnämndens beslut i fullmäktige.

– När vi börjar trampa in på saker som press- och yttrandefrihet är vi ute på djupt vatten. Här kritiserar vi sjukhusstyrelsen i regionen för att undanhålla information, och så vill vi göra exakt samma sak.

Abrahamsson säger att anställda inom offentlig sektor och förtroendevalda måste tåla kritik och att det ibland stormar inför ett beslut.

– Kommunen är till för medborgarna, vi vill att folk ska granska vårt arbete. Men jag kan förstå att en tjänsteman som tjänar 60 000 kronor i månaden tycker att det är jätteskönt med lugn och ro. Fast nu bor vi inte i Kuba, Ryssland eller Nordkorea.

Inte negativa

Mariestads-Tidningens chefredaktör Karin Eriksson, tidigare grävande kommun- och landstingsreporter, konstaterar att det råder en ständig dragkamp kring offentlighetsprincipen.

– Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha.

Vi kan dra paralleller till regionens hemlighetshållande av kostnaden för vårdplatser. Hur ser du på tjänstemän som försöker att mörka känslig information?

– Jag kan förstå varför de gör det. Men om man gör det kanske man borde fundera på om den offentliga arenan är rätt arbetsplats.

– Därför är det ännu viktigare att vi har starka politiker som vågar föra samtalet utåt i frågor som är allas vår angelägenhet, säger Karin Eriksson.