13 apr 2016 19:00

13 apr 2016 19:00

Förstelärare Sven inspirerade politiker

MARIESTAD: Labbande lärare hittar nya vägar på workshops

Sven Bodin på Vadsbogymnasiet är en av 33 förstelärare i Mariestads kommun. En karriärtjänst som ger en kick, men samtidigt slukar en väldans massa tid.
Ungefär så beskriver den labbtokige gymnasieläraren sitt uppdrag.

För en stund förbyttes byråkratisk mangling mot en inblick i verkligheten när NO-läraren Sven Bodin gästade utbildningsnämndens sammanträde i veckan. Sven Bodin berättade att han skapat en grupp där samtliga högstadielärare i kemi och biologi, tolv till antalet honom själv inkluderat, regelbundet träffas för olika workshops.

– Varje workshop har ett eget tema som vi laborerar kring. Sedan diskuterar vi i vilka sammanhang labbarna kan användas i undervisningen. Det är viktigt att varje workshop resulterar i att lärarna har något nytt och konkret med sig tillbaka till sina skolor.

Kan göras mer

Sven Bodin anser att det överlag laboreras alldeles för lite i biologi, kemi och fysik, men att Mariestad ändå ligger hyfsat bra till i den kategorin.

– Naturvetenskapliga ämnen uppfattas ofta som svårt, och svårt är lika med tråkigt. Bra laborationer är ett sätt att öka intresset, begreppsförståelsen och därmed också måluppfyllelsen, säger Sven Bodin.

Skolpolitikerna uppskattade förstelärarens dragning som bjöd på såväl intressanta sakfakta som många goda skratt.

Sven Bodin lägger minst 15 timmar på förberedelser inför varje workshop. Tid som egentligen inte finns.

– Det finns möjligheter att utveckla det kollegiala lärandet, fastslår Sven Bodin.

I dag finns 33 förstelärartjänster och två lektorat i Mariestads kommun. Nu inleds en ny nomeringsprocess inför läsåren 2016/2017 och 2017/2018.

För en stund förbyttes byråkratisk mangling mot en inblick i verkligheten när NO-läraren Sven Bodin gästade utbildningsnämndens sammanträde i veckan. Sven Bodin berättade att han skapat en grupp där samtliga högstadielärare i kemi och biologi, tolv till antalet honom själv inkluderat, regelbundet träffas för olika workshops.

– Varje workshop har ett eget tema som vi laborerar kring. Sedan diskuterar vi i vilka sammanhang labbarna kan användas i undervisningen. Det är viktigt att varje workshop resulterar i att lärarna har något nytt och konkret med sig tillbaka till sina skolor.

Kan göras mer

Sven Bodin anser att det överlag laboreras alldeles för lite i biologi, kemi och fysik, men att Mariestad ändå ligger hyfsat bra till i den kategorin.

– Naturvetenskapliga ämnen uppfattas ofta som svårt, och svårt är lika med tråkigt. Bra laborationer är ett sätt att öka intresset, begreppsförståelsen och därmed också måluppfyllelsen, säger Sven Bodin.

Skolpolitikerna uppskattade förstelärarens dragning som bjöd på såväl intressanta sakfakta som många goda skratt.

Sven Bodin lägger minst 15 timmar på förberedelser inför varje workshop. Tid som egentligen inte finns.

– Det finns möjligheter att utveckla det kollegiala lärandet, fastslår Sven Bodin.

I dag finns 33 förstelärartjänster och två lektorat i Mariestads kommun. Nu inleds en ny nomeringsprocess inför läsåren 2016/2017 och 2017/2018.