08 apr 2016 06:00

08 apr 2016 06:00

Förbjudet att öppna någon annans postförsändelse

MARIESTAD: Postnord får inte öppna kuvert

Ett par personer har hört av sig till MT och berättat att de fått öppnade kuvert i sina postlådor. Hur detta gått till är i dagsläget oklart.

Mariestadsborna har anmält det inträffade till Postnord. Där konstaterar pressekreteraren Maria Ibsen att det inte är tillåtet att öppna post som är adresserad till någon annan. Ett sådant förfarande heter brytande av posthemlighet,

Hon rekommenderar den som fått ett öppnat kuvert i sin postlåda att reklamera till Postnords kundtjänst. Då kan man försöka spåra om det skett vid postens hantering.

Även om personalen skulle misstänka ett farligt brev av något slag får man inte öppna – i stället ska polis tillkallas.

Brev som inte kunnat delas ut kommer efter ett tag till myndigheten Post- och telestyrelsen. Där öppnas breven för att försöka hitta avsändaren. Om detta inte går förvaras brevet hos PTS i ett halvår. Sedan förstörs innehållet eller skänks till välgörenhet.

Om man inte fått hjälp av postoperatören efter ett klagomål kan man anmäla till PTS som kan komma att genomföra tillsynsåtgärder.

Mariestadsborna har anmält det inträffade till Postnord. Där konstaterar pressekreteraren Maria Ibsen att det inte är tillåtet att öppna post som är adresserad till någon annan. Ett sådant förfarande heter brytande av posthemlighet,

Hon rekommenderar den som fått ett öppnat kuvert i sin postlåda att reklamera till Postnords kundtjänst. Då kan man försöka spåra om det skett vid postens hantering.

Även om personalen skulle misstänka ett farligt brev av något slag får man inte öppna – i stället ska polis tillkallas.

Brev som inte kunnat delas ut kommer efter ett tag till myndigheten Post- och telestyrelsen. Där öppnas breven för att försöka hitta avsändaren. Om detta inte går förvaras brevet hos PTS i ett halvår. Sedan förstörs innehållet eller skänks till välgörenhet.

Om man inte fått hjälp av postoperatören efter ett klagomål kan man anmäla till PTS som kan komma att genomföra tillsynsåtgärder.

  • C. Lundh