07 apr 2016 11:31

03 maj 2016 10:49

Tjänsteman förvånad efter skarpa bondeutspelen

MARIESTAD: Hänvisar till riktlinjer och tidigare länsstyrelsebeslut

Miljöinspektör Anders Hultén Olofsson i Mariestad förvånas över politikernas och böndernas skarpa reaktioner om bullernivå i lantbruket.
– Ska vi behöva be om ursäkt för att vi gör vårt jobb?

Anders Hultén Olofsson på MTG-kommunernas miljö- och byggnadsförvaltning anser att den bild som målats upp i MT gällande riktlinjer för buller i lantbruket kantas av felaktiga antaganden.

– För det första har vi fått påstötningar från politiker, vilket i sig är märkligt då de inte ska lägga sig i myndighetsutövning.

– Mitt intryck är att politikerna lyssnat på lantbrukarna i stället för att prata med sakkunniga tjänstemän, säger Hultén Olofsson.

Orsaken till rabaldret är förvaltningens förslag till beslut om försiktighetsmått för två lantbrukare i Mariestad och Töreboda. Efter klagomål från allmänheten hänvisar förvaltningen till Naturvårdsverkets riktlinjer (hette tidigare allmänna råd) om en tillåten ljudnivå på 55 decibel på dagen och 40 decibel på natten.

I ett beslut från 2014 gällande en annan lantbrukare i Mariestads kommun fastslår Länsstyrelsen i Västra Götaland att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller har kommit att bli allmänt vedertagna och kan tillämpas även för andra verksamheter.

– Bullerkravet är från 1978 och det är dem vi jobbar utifrån i enskilda fall. Det är inget nytt.

– De aktuella lantbrukarna får isolera maskiner som bullrar för mycket, eller köra dagtid i stället för nattetid, säger Hultén Olofsson.

Efter att ha fått förlängd remisstid har Vadsbo växtodling och Slätte gård 3 till den 22 april på sig att svara.

Anders Hultén Olofsson på MTG-kommunernas miljö- och byggnadsförvaltning anser att den bild som målats upp i MT gällande riktlinjer för buller i lantbruket kantas av felaktiga antaganden.

– För det första har vi fått påstötningar från politiker, vilket i sig är märkligt då de inte ska lägga sig i myndighetsutövning.

– Mitt intryck är att politikerna lyssnat på lantbrukarna i stället för att prata med sakkunniga tjänstemän, säger Hultén Olofsson.

Orsaken till rabaldret är förvaltningens förslag till beslut om försiktighetsmått för två lantbrukare i Mariestad och Töreboda. Efter klagomål från allmänheten hänvisar förvaltningen till Naturvårdsverkets riktlinjer (hette tidigare allmänna råd) om en tillåten ljudnivå på 55 decibel på dagen och 40 decibel på natten.

I ett beslut från 2014 gällande en annan lantbrukare i Mariestads kommun fastslår Länsstyrelsen i Västra Götaland att Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller har kommit att bli allmänt vedertagna och kan tillämpas även för andra verksamheter.

– Bullerkravet är från 1978 och det är dem vi jobbar utifrån i enskilda fall. Det är inget nytt.

– De aktuella lantbrukarna får isolera maskiner som bullrar för mycket, eller köra dagtid i stället för nattetid, säger Hultén Olofsson.

Efter att ha fått förlängd remisstid har Vadsbo växtodling och Slätte gård 3 till den 22 april på sig att svara.