07 apr 2016 14:19

07 apr 2016 14:19

Möte om tillväxt och utveckling

MARIESTAD: Test- och demonstrationsplats Mariestad

Den industriella förnyelsen innebär såväl utmaningar som möjligheter.
I nästa vecka hålls en träff på residenset med fokus på etableringen av en test- och demonstrationsplats för hållbara transportlösningar i Mariestad.

– Syftet med träffen är att sprida kunskap om etableringen; dels var vi befinner oss i dag, dels vad som ska hända de kommande åren och diskutera på vilket sätt den kan bidra till att utveckla näringslivet i vår region, säger Mats Widhage, näringslivschef i Mariestads kommun.

Till mötet den 14 april har ett flertal företag från närområdet bjudits in.

– I den pågående processen är det viktigt med delaktighet och att företagen ser sin roll i framtida satsningar, där de använder sin kunskap på nya innovationer. I grunden handlar det ju om att skapa tillväxt och business.

Efter en inledande presentation om test- och demonstrationsplatsen av utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl, varvas programmet med föreläsningar, workshops och paneldiskussion.

Mats Alaküla är professor vid Lunds universitet och specialist i elektromobilitet vid AB Volvo samt ledare för Elektriska drivsystem vid Svenskt Hybridfordons center. På mötet ska han tala om tekniska utmaningar, lösningar och möjligheter för att på sikt göra all trafik med bilar, bussar, och lastbilar helt elektrisk. Alaküla kommer även att belysa möjligheter till nya industrietableringar.

Från Nimbus Boats kommer Jonas Johansson, nyutnämnd affärsområdeschef marin yrkesverksamhet, för att berätta om lanseringen av företagets nya elbåt, planerade satsningar och om värdet av en test- och demonstrationsplats i Mariestad.

– Syftet med träffen är att sprida kunskap om etableringen; dels var vi befinner oss i dag, dels vad som ska hända de kommande åren och diskutera på vilket sätt den kan bidra till att utveckla näringslivet i vår region, säger Mats Widhage, näringslivschef i Mariestads kommun.

Till mötet den 14 april har ett flertal företag från närområdet bjudits in.

– I den pågående processen är det viktigt med delaktighet och att företagen ser sin roll i framtida satsningar, där de använder sin kunskap på nya innovationer. I grunden handlar det ju om att skapa tillväxt och business.

Efter en inledande presentation om test- och demonstrationsplatsen av utvecklingsstrateg Ulrika Lindahl, varvas programmet med föreläsningar, workshops och paneldiskussion.

Mats Alaküla är professor vid Lunds universitet och specialist i elektromobilitet vid AB Volvo samt ledare för Elektriska drivsystem vid Svenskt Hybridfordons center. På mötet ska han tala om tekniska utmaningar, lösningar och möjligheter för att på sikt göra all trafik med bilar, bussar, och lastbilar helt elektrisk. Alaküla kommer även att belysa möjligheter till nya industrietableringar.

Från Nimbus Boats kommer Jonas Johansson, nyutnämnd affärsområdeschef marin yrkesverksamhet, för att berätta om lanseringen av företagets nya elbåt, planerade satsningar och om värdet av en test- och demonstrationsplats i Mariestad.