07 apr 2016 10:16

07 apr 2016 10:18

Fler jobb till Skatteverket?

MARIESTAD

Per Åsling (c), ordförande i riksdagens skatteutskott, sätter nu press på Skatteverket att utöka antalet tjänster i bland annat Mariestad.

I en skrivelse till generaldirektör Ingemar Hansson begär Per Åsling att Skatteverkets insynsråd informeras om hur många som ska anställas på de tidigare hotade kontoren. Han hänvisar till att Ingemar Hansson tidigare uttryckt att de mindre kontoren ”saknar bärkraft”.

– Det var en stor framgång att vi fick Skatteverket att vända och stoppa nedläggningen av kontoren. Nu måste generaldirektören stå fast vid sitt ord och då måste kontoren utvecklas och växa så att de blir tillräckligt stora, säger Per Åsling i ett pressmeddelande.

– Exakt hur många som ska anställas på varje kontor återstår att se. Skatteverket får ta ställning till hur många nya anställningar som krävs för att kontoren ska bli bärkraftiga.

I en skrivelse till generaldirektör Ingemar Hansson begär Per Åsling att Skatteverkets insynsråd informeras om hur många som ska anställas på de tidigare hotade kontoren. Han hänvisar till att Ingemar Hansson tidigare uttryckt att de mindre kontoren ”saknar bärkraft”.

– Det var en stor framgång att vi fick Skatteverket att vända och stoppa nedläggningen av kontoren. Nu måste generaldirektören stå fast vid sitt ord och då måste kontoren utvecklas och växa så att de blir tillräckligt stora, säger Per Åsling i ett pressmeddelande.

– Exakt hur många som ska anställas på varje kontor återstår att se. Skatteverket får ta ställning till hur många nya anställningar som krävs för att kontoren ska bli bärkraftiga.