07 apr 2016 19:00

07 apr 2016 19:00

"All time high" i fondutdelning

MARIESTAD: Rekordbelopp delas ut till föreningslivet

Medan världens börser svajade stod Grevillis fond stadigt.
Det avspeglas i utdelningen: 6 657 300 kronor.
– Årets utdelning är all time high, konstaterar stiftelsens sekreterare Björn Broberg.

Kris i Grekland, finanskrasch i Kina, nollränta och fallande råvarupriser; 2015 skakade om världens börshandel rejält, även om Stockholmsbörsen vid årets slut visade en uppgång på 6,6 procent.

Som alltid när det stormar gäller det att sitta stadigt i båten. Något som förvaltaren av stiftelsen Grevillis fond gjort – till viss del.

– Helt stilla har man ju inte suttit; det gäller att hitta medvinden så det blir vind i seglen också, säger Björn Broberg målande.

Och det har Grevillis fond haft. Årets resultat är det bästa någonsin och i dagarna delas 6 657 300 kronor till 172 föreningar, organisationer, stiftelser och institutioner med mera inom idrott och kultur. På grund av bestämmelserna i stiftelsens stadgar eller av prioriteringsskäl beviljades 16 sökande inga medel.

– Utdelningen är ganska exceptionell och ett resultat av att vi varit på bettet, säger Björn Broberg.

”Många till del”

Grevillis fond stiftades den 4 oktober 1912 i ett upprättat testamente av Gustaf Grevilli, disponent vid Katrinefors bruk, och hans maka Kerstin (född Sandels). Första utdelningen ägde rum i augusti 1941, då avkastningen sammantaget uppgick till stipulerade 500 000 kronor.

Sedan 1980 har fonden årligen genererat utdelningar. En titt i backspegeln visar att stiftelsen delat ut 47 miljoner kronor under de senaste tio åren. Från 1992 fram till i dag uppgår utdelningen till drygt 100 miljoner kronor.

– Fantastiska summor. Det här är medel som kommer många Mariestadsbor och skaraborgare till del.

Stöd för utveckling

Fondens historiska koppling till Katrinefors bruk gör att drygt 1,5 miljon kronor tillfaller en rad föreningar knutna till fabriken.

Stora belopp delas ut till bland annat Institutionen för Kulturvård/Dacapo vid Göteborgs universitet i Mariestad, 300 000 kronor. Old Ox Chamber Music Festival stöttas med 150 000 kronor och Speed Art Design med 100 000 kronor. Karlsholme folkets park får ett bidrag på 200 000 kronor.

– Fonden satsar på en rad utvecklingsprojekt. Bidraget till folkparken ska exempelvis användas till inköp av teknisk utrustning till Jubileumsteatern för livesändningar av teater, opera och konserter från de stora scenerna, förklarar Björn Broberg.

Kris i Grekland, finanskrasch i Kina, nollränta och fallande råvarupriser; 2015 skakade om världens börshandel rejält, även om Stockholmsbörsen vid årets slut visade en uppgång på 6,6 procent.

Som alltid när det stormar gäller det att sitta stadigt i båten. Något som förvaltaren av stiftelsen Grevillis fond gjort – till viss del.

– Helt stilla har man ju inte suttit; det gäller att hitta medvinden så det blir vind i seglen också, säger Björn Broberg målande.

Och det har Grevillis fond haft. Årets resultat är det bästa någonsin och i dagarna delas 6 657 300 kronor till 172 föreningar, organisationer, stiftelser och institutioner med mera inom idrott och kultur. På grund av bestämmelserna i stiftelsens stadgar eller av prioriteringsskäl beviljades 16 sökande inga medel.

– Utdelningen är ganska exceptionell och ett resultat av att vi varit på bettet, säger Björn Broberg.

”Många till del”

Grevillis fond stiftades den 4 oktober 1912 i ett upprättat testamente av Gustaf Grevilli, disponent vid Katrinefors bruk, och hans maka Kerstin (född Sandels). Första utdelningen ägde rum i augusti 1941, då avkastningen sammantaget uppgick till stipulerade 500 000 kronor.

Sedan 1980 har fonden årligen genererat utdelningar. En titt i backspegeln visar att stiftelsen delat ut 47 miljoner kronor under de senaste tio åren. Från 1992 fram till i dag uppgår utdelningen till drygt 100 miljoner kronor.

– Fantastiska summor. Det här är medel som kommer många Mariestadsbor och skaraborgare till del.

Stöd för utveckling

Fondens historiska koppling till Katrinefors bruk gör att drygt 1,5 miljon kronor tillfaller en rad föreningar knutna till fabriken.

Stora belopp delas ut till bland annat Institutionen för Kulturvård/Dacapo vid Göteborgs universitet i Mariestad, 300 000 kronor. Old Ox Chamber Music Festival stöttas med 150 000 kronor och Speed Art Design med 100 000 kronor. Karlsholme folkets park får ett bidrag på 200 000 kronor.

– Fonden satsar på en rad utvecklingsprojekt. Bidraget till folkparken ska exempelvis användas till inköp av teknisk utrustning till Jubileumsteatern för livesändningar av teater, opera och konserter från de stora scenerna, förklarar Björn Broberg.

Så här fördelas medlen

Katrinefors

Katrinefors Bruks Personalstiftelse 580 000, Katrinefors Bruks Stipendiekommitté 350 000, Katrinefors och Tidans sjukkassa 150 000, Katrinefors Bruks Friskvårdskommitté 225 000, Pappers, Ledarna och Unionen (fd Industriskolan) 100 000, Katrinefors Arbetsledarklubb 25 000, Avd 78 Pappersindustriarbetarförbundet 40 000, Konstföreningen Serla 30 000, Katrinefors Sportklubb 40 000.

Summa: 1 540 000 kronor.

Mariestads kommun

Stöd-, hjälp- och intresseorganisationer

Mariestadsortens Astma- & Allergiförening 15 000, Diabetesföreningen i Mariestad 15 000, Mariestads FUB 25 000, Hjärt- & Lungsjukas förening Norra Skaraborg 20 000, Hörselskadades förening Norra Skaraborg 25 000, Svenska Psoriasisförbundet Vadsbo 15 000, Mariestads Reumatikerförening 15 000, Mariestads Beri 10 000, Mariestads Rödakorskrets 16 000, Rädda Barnens lokalförening Mariestad 40 000, Korttidsboende Sandbäcksvägen/ Barn 22 000, SESAM Mariestad/ RSMH 10 000, Johannesbergs LIF 35 000, Gymnasiesärskolan/ 4-års programmet 35 000, Vadsbogymnasiet/ Introduktionsprogrammet 49 000, Discolfbana-Ekhamra/J Ersvik 3 300.

Summa: 350 300 kronor.

Idrott och friluftsliv

Mariestads Allmänna Idrottsförening (Maif) 20 000, Brandkårens IF Mariestad 5 000, Mariestads Bois FF 20 000, Mariestads Bollklubb (MBK) 25 000, Team Eldklotet Mariestad 10 000, Mariestads Seniorbowlare 5 000, Mariestads Bordtennisklubb 10 000, Mariestads Brukshundklubb 40 000, Mariestadscyklisten 30 000, Mariestads Friluftsfrämjande 15 000, Mariestads Friluftsklubb 25 000, Mariestads Gymnastikförening 15 000, Mariestads Konståkningsklubb 35 000, Mariestad Korpen 75 000, Mariestads Motorbåtsklubb 35 000, Mariestads Motorklubb (Örnarna/MC) 40 000, Mariestads Motorsällskap (Bilsport) 15 000, Mariestad Pistolklubb 15 000, Mariestads Ridklubb 90 000, Mariestads Scoutkår 5 000, Mariestads Segelklubb 35 000, Mariestads Simsällskap 15 000, Mariestads Skyttegille 25 000, Mariestads Tennisklubb 25 000, Mariestads Vattenskidklubb 35 000, Björsäters IF 20 000, Elless IF 25 000, Hassle Goif 15 000, IBK Lockerud 30 000, IK Sport Bandy 10 000, IF Weimer Lyrestad 25 000, IFK Mariestad 30 000, Jula BK 30 000, Tidavads IF 30 000, Brommösunds Båtklubb 20 000, Lugnås Båtklubb 30 000, Sjötorps Båtklubb 30 000, Torsö Båtklubb 25 000, Torsö Bygdegårds- & Idrottsförening 20 000, Vadsbo Athletic Gym 15 000, Vadsbo Idrottshistoriska Sällskap 10 000, Ymsens Jaktskytteklubb 15 000.

Summa: 1 045 000 kronor.

Kultur med mera

Karlsholme Folkets Park 200 000, Dacapo Studentförening Mariestad 30 000, Kultur & Co (ideell förening) 20 000, Allékonst Mariestad 20 000, Ung plattform/Föreningen Panncentralen Galleri 25 000, Speed, Art & Design 100 000, Mariestads Biologiska Museum 50 000, A Jenvéns Mariestadsfilmer 12 000, Mariestads Fyrsällskap 30 000, Harnäs Intresseförening/Fyrar 25 000, Föreningen Slupen Oscar II Sjötorp 45 000, M/S Marianne ekonomisk förening/reparationer 30 000, Mariestads Fordonshistoriska Sällskap 10 000, Byalaget Gamla sta´n i Mariestad 20 000, Ekby Bygdegårdsförening 15 000, Färeds Bygdegårdsförening 15 000, Hassle Hembygdsförening 7 000, Lugnås Bygdegårdsförening 25 000, Lugnås Hembygdsförening 15 000, Lyrestads Samhällsförening 15 000, Lyrestads sockens Hembygdsförening 15 000, Odensåkers Hembygdsförening 15 000, Rörsås Lokalförening 10 000, Sjötorps Bygdegårdsförening 15 000, Sjötorps Samhällsförening 15 000, Torsö Hembygdsförening & Skärgårdsråd 20 000, Forum Torsögården 10 000, Torsö Skärgårdsskola ek förening 25 000, Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening 35 000, Vadsbo Hembygds-& Fornminnesförening 25 000, Föreningen Påfågeln 30 000, Mariestad Soor Mandir 10 000, Internat Swaminaryan Satsang Org (I.S.S.O) 10 000, Hindu Mandal 10 000, Mariestad Muslim Association 10 000, Mariestads Släktforskarförening 15 000, Mariestads Teaterförening 60 000, Mariestads Musikarkiv Cantus Durus 10 000, Musikskolan Mariestad 20 000, Old Ox Chamber Music Festival 150 000, Mariestads Kammarkör 20 000, K Selander sångpedagog/Musikskolan 4 000, Körföreningen Torsö Vokalensemble 15 000, Mariestads Folkdansgille 5 000, Mariestads Unica Revy 15 000, Mamut/Mariestads Musikteater 15 000, Dans é livet 8 000, Vadsbo Big Band 10 000, Norra Vadsbo Squaredancers Mariestad 5 000, Dragspelets Vänner i Mariestad 5 000, Stödföreningen Mariestads Blåsorkester & Drillflickor 20 000, Lyrestads skola 10 000, Västerängs Koloniträdgårdsförening 10 000, Mariestads Trädgårdsförening 5 000, Mariestads FN-förening 10 000, Mariestads Husmodersförening 10 000, Mariestads Unga Spelsällskap (Muss) 5 000, Mariestads Baptistförsamling 10 000, Mariestads Equmenia (Missionskyrkans barnverksamhet) 10 000, Mariestads Pingstförsamling 10 000, Mariestads Finska förening/Jubileumsbok 20 000, Aktiva Seniorer Mariestad 10 000, RPG Gemenskapsträffen 5 000, SPF Mariestad 5 000.

Summa: 1 461 000 kronor.

Skaraborg utom Mariestad

Stöd-, hjälp- och intresseorganisationer

Attention Skaraborg 20 000, Blodcancerföreningen Skaraborg 20 000, Bröstcancerföreningen Agatha, Skaraborg 20 000, FUB Länsförbundet Västra Götaland 50 000, FPS Anhörigförening Skaraborg 8 000, Neuroförbundet Skaraborg (fd NHR) 50 000, RBU-Skaraborg 50 000, RBU-Skaraborg/Resekommittén 15 000, RTP-Skaraborgsdistriktet 50 000, Celiakiföreningen i Skaraborg 19 500, Mag- & Tarmföreningen i Skaraborg (fd RMT) 20 000, Parkinson Skaraborg 20 000, Skaraborgs Stammningsförening (SSF) 13 500, Strokeföreningen Skaraborg 15 000, Skara Pastorat/Refugium Varnhem 130 000.

Summa: 501 000 kronor.

Kultur och Natur

Skara Pastora/Projekt överbyggnad Varnhem - förmedling- & visning 250 000, Västergötlands museum/”Varnhem – Tiden innan munkarna kom” långfilm 200 000, Stenstorps pastorat/Gudhems klosterruin 20 000, Skara stiftshistoriska sällskap/”Mellan liljan och sjöbladet 2” 30 000, Föreningen för Västgötalitteratur/”J.G.Thuns skissbok” 25 000, Soldatregistrets stödförening 30 000, Riksspelmännen J Gustafsson & H Kennermark/Västgötsk folkmusik 35 000, Läckö Slott 325 000, Dalénmuseet i Stenstorp 15 000, Otterbäckens Järnvägsmuseiförening 10 000, Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri 45 000, Skara Lundsbrunns Järnvägar, Skara Järnvägsmuseum 20 000, Forsviks Bruk & Forsviks Intresseförening/Barnens Forsvik 10 000, Skaraborgs Naturskyddsförening/Årsskrift-Jubileumsnummer 40 000, Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle 45 000, Folke Dahlberg Sällskapet 30 000, Skara Hästland ideell förening/”Konstnärliga hästar” 40 000, Bok om Hellekis säteri/A Lokrantz 40 000.

Summa: 1 210 000 kronor.

Övrigt Skaraborg utom Mariestad

Skaraborgs Akademi 25 000, Svenska Scoutförbundet/Skaraborgsdistriktet 10 000, Stiftelsen Viken-Rosendala/Handikapputrustning 10 000, Scouthemmet Metsakodu/ Estniska Scoutledarföreningen i Sverige 25 000, Ung Företagsamhet Skaraborg 50 000, Ungdomsprojekt i tre Skaraborgskommuner 30 000, Institutionen för Kulturvård/Dacapo vid Göteborgs universitet i Mariestad 300 000.

Summa: 450 000 kronor.

Västergötlands Handikappidrottsförbund/stipendier 2016: 100 000 (fyra stipendier).

Summa utdelning 2016: 6 657 300.

Källa: Stiftelsen Grevillis fond.