06 apr 2016 15:39

06 apr 2016 15:39

Startskott för el och fiber

TORSÖ: Vänerenergi och Skärgårdsfiber i samarbete

På måndagen startade samförläggningsprojektet på Torsö.

Vänerenergi och Skärgårdsfiber samförlägger låg- och högspänningsledningar med kanalisation för bredbandsfiber. Entreprenörer, Vänerenergis personal och Skärgårdsfibers entreprenadgrupp, totalt 46 personer, slöt upp för ett första byggmöte. Som startskott avfyrade Vänerenergis sprängentreprenör en kanon som hördes över stora delar av Torsö, rapporterar fiberföreningens ordförande Ingemar Carlström.

Vänerenergi och Skärgårdsfiber samförlägger låg- och högspänningsledningar med kanalisation för bredbandsfiber. Entreprenörer, Vänerenergis personal och Skärgårdsfibers entreprenadgrupp, totalt 46 personer, slöt upp för ett första byggmöte. Som startskott avfyrade Vänerenergis sprängentreprenör en kanon som hördes över stora delar av Torsö, rapporterar fiberföreningens ordförande Ingemar Carlström.