06 apr 2016 19:00

06 apr 2016 19:00

Satsar på att lyfta Mariestads skärgård

MARIESTAD: Politikernas startbud: 300 000 kronor

Kan Mariestads skärgård verkligen bli vackrare än den redan är?
Det tror i alla fall kommunen som pytsar in 300 000 kronor i upprustningssyfte.

En av fördelarna med att bo vid Europas tredje största insjö är den näst intill obegränsade tillgången av smultronställen i skärgården. Lyxen av ett dopp vid populära Sandvik på Torsö, eller den speciella känslan av att vada i vattnet från Brommö till Hovden, är långt ifrån alla förunnat (36 procent av Sveriges befolkning bor vid kustlinjen enligt Statistiska centralbyrån).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärder i Mariestads skärgård. Initialt handlar det om 300 000 kronor. En summa som kan komma att växa, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M):

– Ja, vi kommer att satsa mer än så på skärgården framöver. I första hand ska vi se över badstränder, grillplatser, toaletter, sophantering och bryggor.

Är prio ett

Mariestads kommun har tecknat ett samarbetsavtal med Båtalliansen i syfte att samordna dialogen med föreningarna samt att förankra strategiska utvecklingssatsningar. När Båtalliansen får säga sitt om skärgårdsmiljön prioriterar de underhåll och förbättring av basala funktioner som stödjer båt- och strandlivet. Med detta avses offentliga toaletter, grillplatser med nya grillar, bänkar, bord och sophanteringsstationer.

Så här ser kommunens att göra-lista ut:

• Påbörja upprustning och byta ut befintliga toaletter vid Sandviks badplats, Brommö arkipelagen, Kalvöarna och eventuellt på andra ställen. Komplettera med fler toaletter på Lindökroken.

• Se över sophanteringsstationer.

• Iordningsställa grillplatser med robusta grillar samt bänkar.

• Påbörja upprustning av befintliga bryggor, landfästen och landgångar där behoven är som störst. Prioriterade platser är: Lindkökroken/Hovden och Gröna viken. Det kan också bli kompletteringar med flytbryggor på nämnda platser.

• Påbörja vassröjning vid Hovdens södra badvik.

Växande problem

Den större delen av de anslagna medlen i investeringsbudgeten för 2016, 2,5 miljoner kronor, föreslås gå till fortsatt upprustning av hamnanläggningarna i Mariestads hamn. Johan Abrahamsson poängterar dock att turistlivet i kommunen sträcker sig långt utanför hamnområdet.

– Vi vet hur mycket båt- och husbilsturister som kommer till Mariestad under sommarhalvåret. De vill kunna åka i väg till andra ställen också.

– Därför är det väldigt viktigt att vi sköter om vår skärgård. Igenväxningen av stränderna är ett problem som kommunen behöver titta över tillsammans med länsstyrelsen och markägare, säger Abrahamsson.

En av fördelarna med att bo vid Europas tredje största insjö är den näst intill obegränsade tillgången av smultronställen i skärgården. Lyxen av ett dopp vid populära Sandvik på Torsö, eller den speciella känslan av att vada i vattnet från Brommö till Hovden, är långt ifrån alla förunnat (36 procent av Sveriges befolkning bor vid kustlinjen enligt Statistiska centralbyrån).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärder i Mariestads skärgård. Initialt handlar det om 300 000 kronor. En summa som kan komma att växa, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M):

– Ja, vi kommer att satsa mer än så på skärgården framöver. I första hand ska vi se över badstränder, grillplatser, toaletter, sophantering och bryggor.

Är prio ett

Mariestads kommun har tecknat ett samarbetsavtal med Båtalliansen i syfte att samordna dialogen med föreningarna samt att förankra strategiska utvecklingssatsningar. När Båtalliansen får säga sitt om skärgårdsmiljön prioriterar de underhåll och förbättring av basala funktioner som stödjer båt- och strandlivet. Med detta avses offentliga toaletter, grillplatser med nya grillar, bänkar, bord och sophanteringsstationer.

Så här ser kommunens att göra-lista ut:

• Påbörja upprustning och byta ut befintliga toaletter vid Sandviks badplats, Brommö arkipelagen, Kalvöarna och eventuellt på andra ställen. Komplettera med fler toaletter på Lindökroken.

• Se över sophanteringsstationer.

• Iordningsställa grillplatser med robusta grillar samt bänkar.

• Påbörja upprustning av befintliga bryggor, landfästen och landgångar där behoven är som störst. Prioriterade platser är: Lindkökroken/Hovden och Gröna viken. Det kan också bli kompletteringar med flytbryggor på nämnda platser.

• Påbörja vassröjning vid Hovdens södra badvik.

Växande problem

Den större delen av de anslagna medlen i investeringsbudgeten för 2016, 2,5 miljoner kronor, föreslås gå till fortsatt upprustning av hamnanläggningarna i Mariestads hamn. Johan Abrahamsson poängterar dock att turistlivet i kommunen sträcker sig långt utanför hamnområdet.

– Vi vet hur mycket båt- och husbilsturister som kommer till Mariestad under sommarhalvåret. De vill kunna åka i väg till andra ställen också.

– Därför är det väldigt viktigt att vi sköter om vår skärgård. Igenväxningen av stränderna är ett problem som kommunen behöver titta över tillsammans med länsstyrelsen och markägare, säger Abrahamsson.