06 apr 2016 10:41

06 apr 2016 10:41

Närhälsan satsar 80 000 på olika filmproduktioner

VÄSTRA GÖTALAND: Tar in extern hjälp

Närhälsan satsar 80 000 kronor på produktion av filmer, både för externt och internt bruk.
– Just nu har vi inte kompetensen och tekniken själva, säger kommunikationschefen Lena Lundberg.

Närhälsan, som driver den offentliga primärvården i regionen, vill ha möjlighet att kunna ta fram filmer. I kravspecifikationen vill förvaltningen ha pris på mellan fem till åtta kortfilmer samt filmning av en eller två föreläsningar per år.

Infofilmer

De kortare filmerna ska främst handla om information, exempelvis från primärvårdsdirektören, en läkare som berättar om när en patient med influensasymptom ska besöka vårdcentralen eller när en vårdcentralschef berättar om förbättringsarbete.

Produktionerna ska publiceras på förvaltningens intranät, externa hemsida samt läggas upp på Youtube.

Spara restid

– Det ska vara korta produktioner. De ska kunna användas både internt och externt. De längre produktionerna är från föreläsningar, som vi ska sprida på vårt intranät. Alla har inte möjlighet att vara med och kan därmed se dem i efterhand. Det är även ett sätt att spara restid, säger Lena Lundberg.

De längre filmerna ska läggas på regionens filmdatabas och ha internetkvalitet.

Hänger med

Tidigare har förvaltningen gjort några egna produktioner, men Lena Lundberg betonar att Närhälsan vill öka andelen filmer och det måste till en extern kraft.

– Utvecklingen går mot att det blir mer och mer film, vi är vana att få den typen av information från bland annat olika medier. Det kan ge bättre genomslagskraft.

Projektet får, enligt Lena Lundberg, kosta maximalt 80 000 kronor per år.

Närhälsan, som driver den offentliga primärvården i regionen, vill ha möjlighet att kunna ta fram filmer. I kravspecifikationen vill förvaltningen ha pris på mellan fem till åtta kortfilmer samt filmning av en eller två föreläsningar per år.

Infofilmer

De kortare filmerna ska främst handla om information, exempelvis från primärvårdsdirektören, en läkare som berättar om när en patient med influensasymptom ska besöka vårdcentralen eller när en vårdcentralschef berättar om förbättringsarbete.

Produktionerna ska publiceras på förvaltningens intranät, externa hemsida samt läggas upp på Youtube.

Spara restid

– Det ska vara korta produktioner. De ska kunna användas både internt och externt. De längre produktionerna är från föreläsningar, som vi ska sprida på vårt intranät. Alla har inte möjlighet att vara med och kan därmed se dem i efterhand. Det är även ett sätt att spara restid, säger Lena Lundberg.

De längre filmerna ska läggas på regionens filmdatabas och ha internetkvalitet.

Hänger med

Tidigare har förvaltningen gjort några egna produktioner, men Lena Lundberg betonar att Närhälsan vill öka andelen filmer och det måste till en extern kraft.

– Utvecklingen går mot att det blir mer och mer film, vi är vana att få den typen av information från bland annat olika medier. Det kan ge bättre genomslagskraft.

Projektet får, enligt Lena Lundberg, kosta maximalt 80 000 kronor per år.