06 apr 2016 10:32

06 apr 2016 10:37

Ger bönder lugnande besked

MARIESTAD: Ordförande: "Onödigt hårt skrivet"

Lantbrukarna i MTG-kommunerna kan fortsätta att tröska för sitt levebröd.
Det beskedet ger ordförande Kjell Lindholm (C) och vice ordförande Björn Fagerlund (M) i miljö- och byggnadsnämnden.

I onsdagens MT aviserade miljöinspektör Anders Hultén Olofsson tuffare tag mot bullernivån i lantbruket efter klagomål mot Vadsbo Växtodling och ytterligare en lantbrukare. På tisdagskvällen träffade Hultén Olofsson och Miljö- och byggnadsnämndens presidium Håkan Samuelsson från Vadsbo Växtodling.

– Det har varit en massa missförstånd och onödigt hårt skrivet av tjänstemännen. Självklart får man temporärt överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer, annars skulle vi få stänga igen E 20 och all gatumiljö. Vi har inga planer på att försvåra för lantbrukarna, vi ska uppmuntra dem, säger Kjell Lindholm.

Björn Fagerlund påpekar att Naturvårdsverkets riktlinjer finns där sedan tidigare. Fagerlund och Lindholm anser att miljö- och byggnadsförvaltningen formulerat sig klumpigt i korrespondensen med Vadsbo Växtodling.

– Att införa någon MTG-norm för allmänna bullernivåer hade aldrig gått igenom i nämnden, säger Fagerlund.

Håkan Samuelsson tycker att tisdagens möte var bra:

– Vi satt stilla ner och diskuterade hur vi ska komma fram till en lösning som är acceptabel för alla.

I onsdagens MT aviserade miljöinspektör Anders Hultén Olofsson tuffare tag mot bullernivån i lantbruket efter klagomål mot Vadsbo Växtodling och ytterligare en lantbrukare. På tisdagskvällen träffade Hultén Olofsson och Miljö- och byggnadsnämndens presidium Håkan Samuelsson från Vadsbo Växtodling.

– Det har varit en massa missförstånd och onödigt hårt skrivet av tjänstemännen. Självklart får man temporärt överstiga Naturvårdsverkets riktlinjer, annars skulle vi få stänga igen E 20 och all gatumiljö. Vi har inga planer på att försvåra för lantbrukarna, vi ska uppmuntra dem, säger Kjell Lindholm.

Björn Fagerlund påpekar att Naturvårdsverkets riktlinjer finns där sedan tidigare. Fagerlund och Lindholm anser att miljö- och byggnadsförvaltningen formulerat sig klumpigt i korrespondensen med Vadsbo Växtodling.

– Att införa någon MTG-norm för allmänna bullernivåer hade aldrig gått igenom i nämnden, säger Fagerlund.

Håkan Samuelsson tycker att tisdagens möte var bra:

– Vi satt stilla ner och diskuterade hur vi ska komma fram till en lösning som är acceptabel för alla.