05 apr 2016 13:42

05 apr 2016 13:42

Frikänd från vapenbrott

TING

En man i 52-årsåldern, boende i Mariestads kommun, har frikänts från ett åtal om vapenbrott.

Mellan augusti 2014 och april 2015 hade Mariestadsbon en revolver – av märket fabrikat Uberti (kaliber .44) – i sin ägo utan att ha något tillstånd.

Men tingsrätten har bestämt att 52-åringen inte varit oaktsamt i lagens mening.

Då 52-åringen tidigare förnyat licensen har han – såsom föreskrivs i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd – fått en underrättelse om att tillståndet snart kommer att gå ut. Någon sådan underrättelse har inte skickats. Det har heller inte framkommit att polismyndigheten på något sätt offentliggjort att myndigheten hade för avsikt att sluta skicka sådana underrättelser.

Mellan augusti 2014 och april 2015 hade Mariestadsbon en revolver – av märket fabrikat Uberti (kaliber .44) – i sin ägo utan att ha något tillstånd.

Men tingsrätten har bestämt att 52-åringen inte varit oaktsamt i lagens mening.

Då 52-åringen tidigare förnyat licensen har han – såsom föreskrivs i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd – fått en underrättelse om att tillståndet snart kommer att gå ut. Någon sådan underrättelse har inte skickats. Det har heller inte framkommit att polismyndigheten på något sätt offentliggjort att myndigheten hade för avsikt att sluta skicka sådana underrättelser.