05 apr 2016 16:54

05 apr 2016 16:55

Bäddar för uppträdande på nationaldagen

MARIESTAD: Rune Skogsberg (C): "Vi vill växla upp nationaldagsfirandet"

Mariestads kommun vill ha ett nationaldagsfirande värdigt namnet. Men frågan är om det blir ett kändisuppträdande vid residenset redan i år?
– Ambitionen är att växla upp, säger Rune Skogsberg (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.

På uppdrag av kultur- och fritidsutskottet har förvaltningen undersökt möjligheterna att hyra in en artist för firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. Kommunen har antagit ett antal offerter. Så mycket vill respektive artist ha för ett uppträdande:

• Hilda Stenmalm – 10 000 kronor.

• Carcamo – 20 000 kronor.

• Amy Diamond – 25 000 kronor.

• Timoteij – 30 000 kronor.

• Dolly Style – 40 000 kronor.

• Tobbe Trollkarl – 40 000 kronor.

• Andreas Weise – 45 000 kronor.

• Panetoz – 60 000 kronor.

• Sean Banan – 60 000 kronor.

• Brynolf & Ljung – 80 000 kronor.

• Electric banana band – 150 000 kronor.

Dessutom har tjänstemännen fått direktiv om att hyra in/nyttja en mobil scen för olika framträdanden, samt att förlägga start- och målgång i cykeltävlingen Oxtrampen i nära anslutning till residenset.

Rune Skogsberg förklarar att det finns tankar från både majoritet och opposition om att höja det traditionella firandet av Sveriges nationaldag. Det är dock inte säkert att man hyr in en kändisartist utifrån, det kan också bli en lokal förmåga.

– Eftersom det redan är april så utesluter vi inte att det blir en lokal artist. Tjänstemännen har också fått i uppdrag att se över upplägget kring nationaldagen. Målsättningen är att göra det till en bredare angelägenhet för hela kommunen, säger Skogsberg.

Tillsätter grupp

Ida Ekeroth (S), vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet, ställer sig bakom idén med att bredda nationaldagsfirandet. Däremot tycker hon inte att kommunen har pengarna för att hyra in en kändisartist.

– Men jag utesluter inte att det kan bli någon utifrån nästa år när vi ligger bättre till tidsmässigt. I år är det bättre att vi hyr in en lokal artist.

Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att tillsätta en särskild grupp för att jobba med nationaldagsfirandet framöver.

På uppdrag av kultur- och fritidsutskottet har förvaltningen undersökt möjligheterna att hyra in en artist för firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni. Kommunen har antagit ett antal offerter. Så mycket vill respektive artist ha för ett uppträdande:

• Hilda Stenmalm – 10 000 kronor.

• Carcamo – 20 000 kronor.

• Amy Diamond – 25 000 kronor.

• Timoteij – 30 000 kronor.

• Dolly Style – 40 000 kronor.

• Tobbe Trollkarl – 40 000 kronor.

• Andreas Weise – 45 000 kronor.

• Panetoz – 60 000 kronor.

• Sean Banan – 60 000 kronor.

• Brynolf & Ljung – 80 000 kronor.

• Electric banana band – 150 000 kronor.

Dessutom har tjänstemännen fått direktiv om att hyra in/nyttja en mobil scen för olika framträdanden, samt att förlägga start- och målgång i cykeltävlingen Oxtrampen i nära anslutning till residenset.

Rune Skogsberg förklarar att det finns tankar från både majoritet och opposition om att höja det traditionella firandet av Sveriges nationaldag. Det är dock inte säkert att man hyr in en kändisartist utifrån, det kan också bli en lokal förmåga.

– Eftersom det redan är april så utesluter vi inte att det blir en lokal artist. Tjänstemännen har också fått i uppdrag att se över upplägget kring nationaldagen. Målsättningen är att göra det till en bredare angelägenhet för hela kommunen, säger Skogsberg.

Tillsätter grupp

Ida Ekeroth (S), vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet, ställer sig bakom idén med att bredda nationaldagsfirandet. Däremot tycker hon inte att kommunen har pengarna för att hyra in en kändisartist.

– Men jag utesluter inte att det kan bli någon utifrån nästa år när vi ligger bättre till tidsmässigt. I år är det bättre att vi hyr in en lokal artist.

Kultur- och fritidsutskottet har beslutat att tillsätta en särskild grupp för att jobba med nationaldagsfirandet framöver.