04 apr 2016 19:34

04 apr 2016 19:34

Tuff kritik mot Tolkförmedling

GÖTEBORG: Anmälan till Arbetsmiljöverket

Efter en längre tids förtroendeklyfta mellan ledning och anställda har huvudskyddsombudet anmält Tolkförmedling Väst. Kritiken gäller kansliet och Göteborgskontoret.

Tolkförmedlingen har varit i drift i närmare tre år.

Under en längre tid ska enligt anmälan fackliga företrädare och skyddsombud ha uppmärksammat en rad olika brister och försummelser från ledningens sida.

Det nämns i skrivelsen, daterad den 23 mars, att problemen ökat och att det nu råder en ”hotfull och otrevlig stämning”.

”En enorm otrygghet” har skapats när beslut tagits utan att man först gjort konsekvensanalyser.

Hög sjukfrånvaro

Och personal ”som besitter kunskap och erfarenhet” konsulteras inte utan informeras först i efterhand, heter det i anmälan.

På grund av detta har medarbetare känt sig tvungna att säga upp sig.

Sjukfrånvaron är hög, konstaterar skyddsombudet, och många medarbetare ska ha kontaktat företagshälsovård och annan sjukvård.

Nu kräver fackets representant en extern, oberoende utredning för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.

Tolkförmedlingen har varit i drift i närmare tre år.

Under en längre tid ska enligt anmälan fackliga företrädare och skyddsombud ha uppmärksammat en rad olika brister och försummelser från ledningens sida.

Det nämns i skrivelsen, daterad den 23 mars, att problemen ökat och att det nu råder en ”hotfull och otrevlig stämning”.

”En enorm otrygghet” har skapats när beslut tagits utan att man först gjort konsekvensanalyser.

Hög sjukfrånvaro

Och personal ”som besitter kunskap och erfarenhet” konsulteras inte utan informeras först i efterhand, heter det i anmälan.

På grund av detta har medarbetare känt sig tvungna att säga upp sig.

Sjukfrånvaron är hög, konstaterar skyddsombudet, och många medarbetare ska ha kontaktat företagshälsovård och annan sjukvård.

Nu kräver fackets representant en extern, oberoende utredning för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen.