04 apr 2016 16:16

04 apr 2016 16:29

Sjukhusstyrelsen blev satt under rejäl press

MARIESTAD: Medicinavdelningen diskuterades i Regionens hus

Flosklerna haglade och det gavs diffusa svar.
Så upplevde politikertopparna Johan Abrahamsson (M) och Ida Ekeroth (S) mötet med Skaraborgs sjukhus styrelse.
Fortfarande tyder allt på att medicinavdelningen i Mariestad försvinner.

Kommunalråd och oppositionsråd från Mariestad, Töreboda och Gullspång hade bjudits in till Regionens hus på måndagen. Även representanter från Skaraborgs sjukhus styrelse, hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvården fanns på plats för att diskutera medicinavdelningens framtid.

Sjukhusstyrelsens ordförande, Ulla-Britt Hagström (L), fick stå i skottgluggen när Mariestads sjukhus beskyddare gjorde allt i sin makt för att försvara medicinavdelningen. Avdelningen ingår i det sparpaketsförslag Skas tagit fram och en nedläggning kan bli aktuell redan till sommaren.

Såväl Johan Abrahamsson som Ida Ekeroth krävde att få svar. Men de blev inte särskilt mycket klokare efter det 90 minuter långa mötet.

– För mindre än tre år sedan lovades guld och gröna skogar. Nu är det bara en massa floskler och Ulla-Britt Hagström slänger med siffror som inte går att verifiera. Man börjar undra vilken kännedom hon har om sjukhuset, säger Abrahamsson och fortsätter:

Inte ett klagomål

– Hon säger att avdelningen i Mariestad inte har fått ett enda klagomål. Vården här är dessutom bland den bästa i hela Västra Götalandsregionen eftersom vårddagarna är extremt låga. Borde man inte utöka verksamheten om patientsäkerheten är så bra?

Ida Ekeroth:

– Styrelsen talade mycket om att vårddygnen i Mariestad är dyrare än i Skövde. Vi ifrågasatte hur de har kommit fram till de siffrorna, men vi fick inga klara besked.

– Givetvis är vi väldigt kritiska till förslaget att ta bort vårdplatserna. Det vore oansvarigt av Skaraborgs sjukhus att stänga något som både patienter och anställda är nöjda med. Känslan efter mötet var att de har långtgångna planer på att stänga avdelningen.

Spara nio miljoner

Ulla-Britt Hagström förklarar att Skaraborgs sjukhus måste sänka kostnaderna med totalt 82 miljoner kronor under 2016. Nio miljoner kan, enligt Hagström, sparas genom att stänga de 16 vårdplatserna i Mariestad och i stället öppna åtta nya i Skövde.

Hur kan det i vårdsyfte bli bättre att stänga avdelningen i Mariestad?

– Vi har ingen ambition att sluta satsa på Mariestad. I stället ser vi över möjligheten att starta ett närsjukvårdscentrum. Med mobil verksamhet skulle vi kunna vårda de multisjuka patienterna i deras egna hem.

Så sent som i december värnade du om medicinavdelningen. Vad har förändrats?

– Jag har mer vetskap om de ekonomiska kostnaderna i Mariestad nu.

Hur mycket dyrare är det att vårdas i Mariestad jämfört med Skövde?

– Det kan jag inte svara på exakt. Vad som ingår i den kostnaden är något som vi ska specificera framöver.

Hur vet du då att det är dyrare?

– Som sagt, det ska vi titta närmare på framöver. Det ska samtidigt sägas att vi har haft svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor till Mariestad. Vi måste se till patientsäkerheten i första hand.

Förtroendet förbrukat

Idén om att satsa på ett närsjukvårdscentrum faller inte Johan Abrahamsson i smaken.

– Det sägs att det ska vara i gång redan till hösten, men styrelsen har inte haft ett enda möte om detta. De säger att det finns en plan och vision, men jag har inget förtroende kvar för sjukhusstyrelsen, säger han.

Ida Ekeroth berättar att man under mötet inte fick några besked om hur framtidens närsjukvårdscentrum kan komma att se ut.

– De vill ha mobila team och mer samarbete med vårdcentral och hemtjänst. Men hinner man starta upp det samarbetet innan vårdplatserna försvinner? Det rimmar väldigt illa, säger hon.

Kommunalråd och oppositionsråd från Mariestad, Töreboda och Gullspång hade bjudits in till Regionens hus på måndagen. Även representanter från Skaraborgs sjukhus styrelse, hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvården fanns på plats för att diskutera medicinavdelningens framtid.

Sjukhusstyrelsens ordförande, Ulla-Britt Hagström (L), fick stå i skottgluggen när Mariestads sjukhus beskyddare gjorde allt i sin makt för att försvara medicinavdelningen. Avdelningen ingår i det sparpaketsförslag Skas tagit fram och en nedläggning kan bli aktuell redan till sommaren.

Såväl Johan Abrahamsson som Ida Ekeroth krävde att få svar. Men de blev inte särskilt mycket klokare efter det 90 minuter långa mötet.

– För mindre än tre år sedan lovades guld och gröna skogar. Nu är det bara en massa floskler och Ulla-Britt Hagström slänger med siffror som inte går att verifiera. Man börjar undra vilken kännedom hon har om sjukhuset, säger Abrahamsson och fortsätter:

Inte ett klagomål

– Hon säger att avdelningen i Mariestad inte har fått ett enda klagomål. Vården här är dessutom bland den bästa i hela Västra Götalandsregionen eftersom vårddagarna är extremt låga. Borde man inte utöka verksamheten om patientsäkerheten är så bra?

Ida Ekeroth:

– Styrelsen talade mycket om att vårddygnen i Mariestad är dyrare än i Skövde. Vi ifrågasatte hur de har kommit fram till de siffrorna, men vi fick inga klara besked.

– Givetvis är vi väldigt kritiska till förslaget att ta bort vårdplatserna. Det vore oansvarigt av Skaraborgs sjukhus att stänga något som både patienter och anställda är nöjda med. Känslan efter mötet var att de har långtgångna planer på att stänga avdelningen.

Spara nio miljoner

Ulla-Britt Hagström förklarar att Skaraborgs sjukhus måste sänka kostnaderna med totalt 82 miljoner kronor under 2016. Nio miljoner kan, enligt Hagström, sparas genom att stänga de 16 vårdplatserna i Mariestad och i stället öppna åtta nya i Skövde.

Hur kan det i vårdsyfte bli bättre att stänga avdelningen i Mariestad?

– Vi har ingen ambition att sluta satsa på Mariestad. I stället ser vi över möjligheten att starta ett närsjukvårdscentrum. Med mobil verksamhet skulle vi kunna vårda de multisjuka patienterna i deras egna hem.

Så sent som i december värnade du om medicinavdelningen. Vad har förändrats?

– Jag har mer vetskap om de ekonomiska kostnaderna i Mariestad nu.

Hur mycket dyrare är det att vårdas i Mariestad jämfört med Skövde?

– Det kan jag inte svara på exakt. Vad som ingår i den kostnaden är något som vi ska specificera framöver.

Hur vet du då att det är dyrare?

– Som sagt, det ska vi titta närmare på framöver. Det ska samtidigt sägas att vi har haft svårt att rekrytera läkare och sjuksköterskor till Mariestad. Vi måste se till patientsäkerheten i första hand.

Förtroendet förbrukat

Idén om att satsa på ett närsjukvårdscentrum faller inte Johan Abrahamsson i smaken.

– Det sägs att det ska vara i gång redan till hösten, men styrelsen har inte haft ett enda möte om detta. De säger att det finns en plan och vision, men jag har inget förtroende kvar för sjukhusstyrelsen, säger han.

Ida Ekeroth berättar att man under mötet inte fick några besked om hur framtidens närsjukvårdscentrum kan komma att se ut.

– De vill ha mobila team och mer samarbete med vårdcentral och hemtjänst. Men hinner man starta upp det samarbetet innan vårdplatserna försvinner? Det rimmar väldigt illa, säger hon.