03 apr 2016 14:58

03 apr 2016 14:58

Polisen beslagtog kontanter av Mariestadsbo

MARIESTAD

Efter ett beslut från Kronofogdens specialenhet har polisen beslagtagit kontanter till ett värde av 7 500 kronor från en person i Mariestad.

Ingripandet är en del i en myndighetsgemensam satsning mot grov och organiserad brottslighet.

Mannen, som är född på 1990-talet, har en skuld på 13 428 kronor till Kronofogden.

Specialindrivningsenheten har en jourverksamhet dit polis och tull kan vända sig dygnet runt för att tipsa om utmätningsbara tillgångar som påträffats hos personer i samband med till exempel gripanden, husrannsakan och andra tillslag.

 

 

 

Ingripandet är en del i en myndighetsgemensam satsning mot grov och organiserad brottslighet.

Mannen, som är född på 1990-talet, har en skuld på 13 428 kronor till Kronofogden.

Specialindrivningsenheten har en jourverksamhet dit polis och tull kan vända sig dygnet runt för att tipsa om utmätningsbara tillgångar som påträffats hos personer i samband med till exempel gripanden, husrannsakan och andra tillslag.