03 apr 2016 09:00

03 apr 2016 09:00

Klonarkiv till Mariestad

MARIESTAD: Här ska historiskt värdefulla växter bevaras

Back up. När antalet lokala klonarkiv ska utökas riktas blickarna mot Mariestad.
– Vid Göteborgs universitet i Mariestad finns kompetens och ett genuint intresse att bevara gamla kulturväxter, säger Linnea Oskarsson från POM.

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning för att bevara och nyttja kulturväxter. POM bildades år 2000 och drivs av ett antal aktörer, däribland Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Mellan 2002 och 2010 genomfördes en riksomfattande inventering, från Trelleborg i söder till Ullatti norr om polcirkeln, i syfte att finna köksväxter, blommor, perenner, lokalt spridda frösådder, frukter och mycket annat med en odlingshistoria före 1940.

– Alla växter och sorter bär en egen berättelse. Inventeringen var ett riktigt detektivarbete, och vi fick in mängder av tips från allmänheten, berättar Linnea Oskarsson.

Nationell genbank

Allt insamlat växtmaterial har granskats och utvärderats för att urskilja de sorter som anses mest värdefulla att bevara. De fröökade växterna finns redan bevarade i frögenbanken i skånska Alnarp. Dessutom finns ett fröarkiv i säkert förvar på Svalbard.

Alnarp är också säte för den nationella genbanken för vegetativt förökade växter. När den genbanken står klar till sommaren ska alla sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som valts ut för långsiktigt bevarande finnas i de stora odlingsfälten. Totalt rör det sig om cirka 2 200 sorter.

Vid sidan om genbanken finns i dag 14 lokala klonarkiv i landet, som på uppdrag av POM bevarar olika sorter av träd och trädfrukter.

– Klonarkiven kan beskrivas som en säkerhetskopia till genbanken i Alnarp, säger Linnea Oskarsson.

Plockar ur ”gottepåse”

När ett tiotal nya klonarkiv nu planeras har blickarna riktats mot Mariestad. I veckan har Henrik Morin och Linnea Oskarsson från POM träffat representanter för Hantverkslaboratoriet och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, för att finna former för en etablering i Mariestad.

Lars Runnquist, vice perfekt vid Göteborgs universitet, och Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, hyser goda förhoppningar om att planerna blir verklighet.

– Det är en fantastisk möjlighet att ta del av ”gottepåsen” man samlat in i Alnarp. I Mariestad skulle mellan 30 och 40 växtarter som representerar vår region bevaras i arkivet, med placering i Trädgårdsmästeriet, säger Runnquist.

– Nu siktar vi på att ha ett avtal klart i sommar, så att de första växterna anländer under hösten.

Arkiv för tankar till slutna rum. Så är dock inte fallet med klonarkiv.

– Det här är ett öppet arkiv. Det kommer finnas två levande individer av varje art i Trädgårdsmästeriet som vi ska använda och föröka. Växterna kommer sedan att planteras runt om i Universitetsparken så att de blir tillgängliga för allmänheten. Under varumärket ”Grönt kulturarv” säljs i dag växter som finns i den nationella genbanken, förklarar Linda Lindblad.

Björn Isvi, projektledare på kommunen och ansvarig för Universitetsparkens gestaltning, ser fördelar med ett klonarkiv.

– Ett antal unika växter skulle ge parken en extra dimension som besöksmål.

Programmet för odlad mångfald (POM) är en nationell satsning för att bevara och nyttja kulturväxter. POM bildades år 2000 och drivs av ett antal aktörer, däribland Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Mellan 2002 och 2010 genomfördes en riksomfattande inventering, från Trelleborg i söder till Ullatti norr om polcirkeln, i syfte att finna köksväxter, blommor, perenner, lokalt spridda frösådder, frukter och mycket annat med en odlingshistoria före 1940.

– Alla växter och sorter bär en egen berättelse. Inventeringen var ett riktigt detektivarbete, och vi fick in mängder av tips från allmänheten, berättar Linnea Oskarsson.

Nationell genbank

Allt insamlat växtmaterial har granskats och utvärderats för att urskilja de sorter som anses mest värdefulla att bevara. De fröökade växterna finns redan bevarade i frögenbanken i skånska Alnarp. Dessutom finns ett fröarkiv i säkert förvar på Svalbard.

Alnarp är också säte för den nationella genbanken för vegetativt förökade växter. När den genbanken står klar till sommaren ska alla sorter av frukt, bär, köks- och prydnadsväxter som valts ut för långsiktigt bevarande finnas i de stora odlingsfälten. Totalt rör det sig om cirka 2 200 sorter.

Vid sidan om genbanken finns i dag 14 lokala klonarkiv i landet, som på uppdrag av POM bevarar olika sorter av träd och trädfrukter.

– Klonarkiven kan beskrivas som en säkerhetskopia till genbanken i Alnarp, säger Linnea Oskarsson.

Plockar ur ”gottepåse”

När ett tiotal nya klonarkiv nu planeras har blickarna riktats mot Mariestad. I veckan har Henrik Morin och Linnea Oskarsson från POM träffat representanter för Hantverkslaboratoriet och Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, för att finna former för en etablering i Mariestad.

Lars Runnquist, vice perfekt vid Göteborgs universitet, och Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, hyser goda förhoppningar om att planerna blir verklighet.

– Det är en fantastisk möjlighet att ta del av ”gottepåsen” man samlat in i Alnarp. I Mariestad skulle mellan 30 och 40 växtarter som representerar vår region bevaras i arkivet, med placering i Trädgårdsmästeriet, säger Runnquist.

– Nu siktar vi på att ha ett avtal klart i sommar, så att de första växterna anländer under hösten.

Arkiv för tankar till slutna rum. Så är dock inte fallet med klonarkiv.

– Det här är ett öppet arkiv. Det kommer finnas två levande individer av varje art i Trädgårdsmästeriet som vi ska använda och föröka. Växterna kommer sedan att planteras runt om i Universitetsparken så att de blir tillgängliga för allmänheten. Under varumärket ”Grönt kulturarv” säljs i dag växter som finns i den nationella genbanken, förklarar Linda Lindblad.

Björn Isvi, projektledare på kommunen och ansvarig för Universitetsparkens gestaltning, ser fördelar med ett klonarkiv.

– Ett antal unika växter skulle ge parken en extra dimension som besöksmål.