31 mar 2016 16:31

31 mar 2016 16:31

Statliga pengar till cancervård

SJUKVÅRD

Den S-ledda regeringen satsar 203 miljoner på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik och rättvis. En central del är att införa ytterligare standardiserade vårdförlopp. För Västra Götalands del innebär det ett tillskott på nästan 34 miljoner kronor.

– Ett kliv mot en jämlik cancersjukvård, säger Helén Eliasson S-gruppledare i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

För att få del av pengarna ska landstingen skicka in handlingsplaner.

– Ett kliv mot en jämlik cancersjukvård, säger Helén Eliasson S-gruppledare i Västra Götaland i ett pressmeddelande.

För att få del av pengarna ska landstingen skicka in handlingsplaner.