31 mar 2016 14:21

31 mar 2016 14:22

Regeringen om ensamkommande barn

MARIESTAD: Ska föreslå nytt ersättningssystem inom kort

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) ger nu svar på Cecilia Widegrens (M) fråga om lägre schablonersättning till följd av lägre krav.
Beskedet är att regeringen avser att inom kort återkomma med ett förslag till ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn.

MT har i flera artiklar redogjort för hur ersättningarna för ensamkommande barn lett till kraftigt ökade kostnader för staten. Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M), asylimperiekungen Bert Karlsson, M:s migrationspolitiska talesperson Johan Forsell och även Miljöpartiets dito, Maria Ferm, har alla varit kritiska, eller åtminstone öppna för förändringar.

Och nu har riksdagsledamoten Cecilia Widegren från Vara fått svar från ansvarigt statsråd, efter att hon återigen lyft frågan i riksdagen.

Morgan Johansson skriver bland annat följande: ”Det är angeläget att kostnader för mottagandet ska vara rimliga både i förhållande till barnets omsorgsbehov och i förhållande till statens samlade utgifter.” Regeringen kommer nu att föreslå ett nytt ersättningssystem.

– Det är glädjande att regeringen, efter flera påminnelser och alldeles försent, trots allt är beredda att justera ersättningarna. Skattebetalarnas pengar ska hanteras varsamt och användas där behoven är som störst, säger Cecilia Widegren.

MT har i flera artiklar redogjort för hur ersättningarna för ensamkommande barn lett till kraftigt ökade kostnader för staten. Mariestads kommunalråd Johan Abrahamsson (M), asylimperiekungen Bert Karlsson, M:s migrationspolitiska talesperson Johan Forsell och även Miljöpartiets dito, Maria Ferm, har alla varit kritiska, eller åtminstone öppna för förändringar.

Och nu har riksdagsledamoten Cecilia Widegren från Vara fått svar från ansvarigt statsråd, efter att hon återigen lyft frågan i riksdagen.

Morgan Johansson skriver bland annat följande: ”Det är angeläget att kostnader för mottagandet ska vara rimliga både i förhållande till barnets omsorgsbehov och i förhållande till statens samlade utgifter.” Regeringen kommer nu att föreslå ett nytt ersättningssystem.

– Det är glädjande att regeringen, efter flera påminnelser och alldeles försent, trots allt är beredda att justera ersättningarna. Skattebetalarnas pengar ska hanteras varsamt och användas där behoven är som störst, säger Cecilia Widegren.