31 mar 2016 18:42

31 mar 2016 18:58

Knutpunkt där nya band ska knytas

MARIESTAD: Tillväxthuset invigdes

Det är tänkt att fungera som en naturlig mötesplats.
Symboliskt knöts därför banden då Tillväxthuset invigdes.

Tumregeln vid invigningar är att klippa band. Men så var inte fallet när Tillväxthuset officiellt invigdes på torsdagsmorgonen.

– Här är tanken att vi ska knyta nya band i stället, förklarade utvecklingschef Ramona Nilsson som turligt nog hade ett band till övers då kommunalrådet Johan Abrahamsson tilldelats ”fel färg”.

– Rött kan jag ju inte knyta med. Lila passar perfekt, det är Färjestads färger, skämtade kommunalrådet.

När planerna för en gemensam samlingsplats för det lokala näringslivet tog fart i höstas var arbetsnamnet ”företagshus”. Under resans gång har en rad kommunala funktioner införlivats, vilket utmynnat i att det nu tituleras Tillväxthuset.

– Ett bra namn med koppling till dess innehåll. Alla funktioner som är samlade här jobbar ju med tillväxt, sa näringslivschef Mats Widhage.

Bland aktörerna som flyttat in i de 300 kvadratmeter stora lokalerna i stadshusets markplan, med ingång från Esplanaden, syns kommunens näringslivsavdelning, energirådgivarna Peter van Tool och Thomas Skagenborg, Ulrika Lindhahl (projektledare för industriell förnyelse), tillväxtstrateg Maria Johansson, kultursamordnare Martin Hermansson och Kenneth Kronqvist (Nyföretagarcentrum). Dessutom har turistbyrån flyttat ner en våning.

– Läget i markplan är perfekt. Nu är det ”en väg in” där besökarna snabbt och smidigt når oss. Här finns också konferensrum som företagen har att tillgå, påpekade Mats Widhage.

Företagaren Mathias Öhman uppskattade satsningen.

– Det här blev faktiskt bättre än idéerna vi spånade om från början. Att det är lättillgängligt är superviktigt, här kan man ju slinka och få svar på frågor snabbt och smidigt, sa Öhman.

Tumregeln vid invigningar är att klippa band. Men så var inte fallet när Tillväxthuset officiellt invigdes på torsdagsmorgonen.

– Här är tanken att vi ska knyta nya band i stället, förklarade utvecklingschef Ramona Nilsson som turligt nog hade ett band till övers då kommunalrådet Johan Abrahamsson tilldelats ”fel färg”.

– Rött kan jag ju inte knyta med. Lila passar perfekt, det är Färjestads färger, skämtade kommunalrådet.

När planerna för en gemensam samlingsplats för det lokala näringslivet tog fart i höstas var arbetsnamnet ”företagshus”. Under resans gång har en rad kommunala funktioner införlivats, vilket utmynnat i att det nu tituleras Tillväxthuset.

– Ett bra namn med koppling till dess innehåll. Alla funktioner som är samlade här jobbar ju med tillväxt, sa näringslivschef Mats Widhage.

Bland aktörerna som flyttat in i de 300 kvadratmeter stora lokalerna i stadshusets markplan, med ingång från Esplanaden, syns kommunens näringslivsavdelning, energirådgivarna Peter van Tool och Thomas Skagenborg, Ulrika Lindhahl (projektledare för industriell förnyelse), tillväxtstrateg Maria Johansson, kultursamordnare Martin Hermansson och Kenneth Kronqvist (Nyföretagarcentrum). Dessutom har turistbyrån flyttat ner en våning.

– Läget i markplan är perfekt. Nu är det ”en väg in” där besökarna snabbt och smidigt når oss. Här finns också konferensrum som företagen har att tillgå, påpekade Mats Widhage.

Företagaren Mathias Öhman uppskattade satsningen.

– Det här blev faktiskt bättre än idéerna vi spånade om från början. Att det är lättillgängligt är superviktigt, här kan man ju slinka och få svar på frågor snabbt och smidigt, sa Öhman.