30 mar 2016 14:05

30 mar 2016 15:17

Oron sprider sig på medicinavdelningen

MARIESTAD: Personalen står upp för sin arbetsplats

Vad händer med personalen? Hur ska vården kvalitetssäkras? Vad gör facket?
Frågorna på den nedläggningshotade medicinavdelningen är många – men svaren desto färre.
– Det råder en stor oro och förvirring, säger undersköterskan Angelica Meyer.

Som MT tidigare har berättat i ett flertal artiklar är medicinavdelningen på Mariestads sjukhus nedläggningshotad. Skaraborgs sjukhus behöver spara omkring 40 miljoner kronor och det har diskuterat vilka åtgärder som krävs.

En lösning, enligt regionpolitikerna i sjukhusstyrelsen, är att stänga de 16 vårdplatserna i Mariestad och i stället öppna åtta nya i Skövde.

Anställda sagt upp sig

Personalen i Mariestad har levt med hotet ända sedan i december. På kort tid har fyra personer sagt upp sig och fler har sökt andra tjänster i kommunen.

– Det hänger enbart ihop med nedläggningshotet, säger Angelica Meyer. Skulle personalen tvingas arbeta i Skövde får flera medarbetare många extra mil till sin arbetsplats. En stängning skulle inte bara vara förödande för våra patienter och dess anhöriga, utan även för många av oss.

Efter att en rad chefer har avstått att kommentera situationen i MT vill i stället delar av personalen ställa upp. De står upp för sin arbetsplats och ställer sig undrande till varför deras avdelning ska beröras.

– Vi har en väl fungerande enhet och patienterna får den bästa vården här. Kompetensen är hög och vi är alla specialister på något område. Vårdtagarna känner samtidigt en stor trygghet att vara här och för anhöriga är det nära att hälsa på. I Skövde är det larm, spring och stress hela tiden, säger Keshar Kerai och tillägger:

– Det är märkligt att vår avdelning är hotad med tanke på att den förra året gick med miljonvinst. Läggs avdelningen ner och vårdplatser flyttas till Skövde blir det minst lika dyrt där. Vi får inte ihop ekvationen.

Vill ha fler besked

I ett brev till regionpolitikerna har den berörda personalen, som är ett trettiotal i antalet, uttryckt sin oro. Sjukhusstyrelsen fattar troligen sitt beslut i april och en eventuell stängning sker i samband med semesterperioden.

– Vi hoppas att de ska se över möjligheten att behålla vår avdelning. Framför allt hade det varit trevligt med besked, men både Ulla Nordh (enhetschef) och Carina Karlsson (verksamhetschef) tiger.

Fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet verkar heller inte strida för avdelningen.

– Det blev känt i december att medicinavdelningen är hotad. Man kan ju tycka att de kunde kämpa för oss litegrann, men vi har inte hört något, säger Angelica Meyer.

En sak är i alla fall säker. Skulle avdelningen försvinna riskerar Mariestads sjukhus att gå mot en långsam död.

– Då är det bara mottagningarna för hud, gynekolog, hörsel, ögon och röntgen kvar. Förhoppningsvis tas rätt beslut och vi blir kvar, säger Keshar Kerai.

Som MT tidigare har berättat i ett flertal artiklar är medicinavdelningen på Mariestads sjukhus nedläggningshotad. Skaraborgs sjukhus behöver spara omkring 40 miljoner kronor och det har diskuterat vilka åtgärder som krävs.

En lösning, enligt regionpolitikerna i sjukhusstyrelsen, är att stänga de 16 vårdplatserna i Mariestad och i stället öppna åtta nya i Skövde.

Anställda sagt upp sig

Personalen i Mariestad har levt med hotet ända sedan i december. På kort tid har fyra personer sagt upp sig och fler har sökt andra tjänster i kommunen.

– Det hänger enbart ihop med nedläggningshotet, säger Angelica Meyer. Skulle personalen tvingas arbeta i Skövde får flera medarbetare många extra mil till sin arbetsplats. En stängning skulle inte bara vara förödande för våra patienter och dess anhöriga, utan även för många av oss.

Efter att en rad chefer har avstått att kommentera situationen i MT vill i stället delar av personalen ställa upp. De står upp för sin arbetsplats och ställer sig undrande till varför deras avdelning ska beröras.

– Vi har en väl fungerande enhet och patienterna får den bästa vården här. Kompetensen är hög och vi är alla specialister på något område. Vårdtagarna känner samtidigt en stor trygghet att vara här och för anhöriga är det nära att hälsa på. I Skövde är det larm, spring och stress hela tiden, säger Keshar Kerai och tillägger:

– Det är märkligt att vår avdelning är hotad med tanke på att den förra året gick med miljonvinst. Läggs avdelningen ner och vårdplatser flyttas till Skövde blir det minst lika dyrt där. Vi får inte ihop ekvationen.

Vill ha fler besked

I ett brev till regionpolitikerna har den berörda personalen, som är ett trettiotal i antalet, uttryckt sin oro. Sjukhusstyrelsen fattar troligen sitt beslut i april och en eventuell stängning sker i samband med semesterperioden.

– Vi hoppas att de ska se över möjligheten att behålla vår avdelning. Framför allt hade det varit trevligt med besked, men både Ulla Nordh (enhetschef) och Carina Karlsson (verksamhetschef) tiger.

Fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet verkar heller inte strida för avdelningen.

– Det blev känt i december att medicinavdelningen är hotad. Man kan ju tycka att de kunde kämpa för oss litegrann, men vi har inte hört något, säger Angelica Meyer.

En sak är i alla fall säker. Skulle avdelningen försvinna riskerar Mariestads sjukhus att gå mot en långsam död.

– Då är det bara mottagningarna för hud, gynekolog, hörsel, ögon och röntgen kvar. Förhoppningsvis tas rätt beslut och vi blir kvar, säger Keshar Kerai.