30 mar 2016 16:00

30 mar 2016 16:00

Ljusning för Skas ekonomi

SKARABORG: Resultatet bättre än det tillåtna underskottet

Efter två månader har Skaraborgs sjukhus ett underskott på 12,1 miljoner kronor men det är 1,9 miljoner bättre än det tillåtna underskottet.

Regionen har medgett att Skas får ha ett ekonomiskt underskott på 45 miljoner kronor. Enligt ledningens modell skulle 14 av dem gälla till och med februari.

Efter två månader är underskottet 12,1 miljoner, vilket är 1,9 miljoner bättre än den tillåtna nivån.

– Året har börjat bra, åtgärderna vi tagit beslut om tidigare börjar ge effekt, men vi har även fått intäkter vi inte räknat med, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

På intäktssidan handlar det bland annat om ersättning från regionen, som i det fallet fördelar statliga pengar, för ökade kostnader på grund av de asylsökande.

– Men vi har fortfarande en bit kvar. Vi skulle ju helst ha ett nollresultat, säger Eva Sundström.

Bland regionens sjukhus är det bara Skas och Angereds närsjukhus som har en positiv skillnad mellan det verkliga och det tillåtna utfallet. Sahlgrenska (50,4 miljoner), Nu-sjukvården (-20,8), Södra Älvsborgs sjukhus (-10,1), Alingsås (-6,8) och Kungälv (-12,6) låg sämre till efter två månader av 2016.

Regionen har medgett att Skas får ha ett ekonomiskt underskott på 45 miljoner kronor. Enligt ledningens modell skulle 14 av dem gälla till och med februari.

Efter två månader är underskottet 12,1 miljoner, vilket är 1,9 miljoner bättre än den tillåtna nivån.

– Året har börjat bra, åtgärderna vi tagit beslut om tidigare börjar ge effekt, men vi har även fått intäkter vi inte räknat med, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

På intäktssidan handlar det bland annat om ersättning från regionen, som i det fallet fördelar statliga pengar, för ökade kostnader på grund av de asylsökande.

– Men vi har fortfarande en bit kvar. Vi skulle ju helst ha ett nollresultat, säger Eva Sundström.

Bland regionens sjukhus är det bara Skas och Angereds närsjukhus som har en positiv skillnad mellan det verkliga och det tillåtna utfallet. Sahlgrenska (50,4 miljoner), Nu-sjukvården (-20,8), Södra Älvsborgs sjukhus (-10,1), Alingsås (-6,8) och Kungälv (-12,6) låg sämre till efter två månader av 2016.