30 mar 2016 15:22

30 mar 2016 15:22

Lång tid för att få en diagnos

SKARABORG: Ivo-kritik sedan kvinna avled

En kvinna gick med en tjocktarmsinflammation under en lång tid och avled. Nu får både hennes vårdcentral och Skaraborgs sjukhus kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kvinnan hade ideliga blodiga diarréer, sökte hjälp på vårdcentralen under tiden juni till september 2014. Hon fick behandling. Den hjälpte inte men den satta diagnosen omprövades inte.

Dröjde länge

Under hösten sökte hon akut hjälp på Skaraborgs sjukhus, men enligt Ivos utredning dröjde det till mitten av december innan det fanns en diagnos om att det handlade om en tjocktarmsinflammation.

Ivo menar att vårdcentralen borde ha börjat sin utredning tidigare samt att det tog för lång tid innan Skas kunde konstatera hur allvarligt sjuk patienten var.

Bristfälligt

Ivo skriver även att journaldokumentationen var bristfällig samt att patienten handlades av ett stort antal läkare på Skas och att det inte framgår vem som hade det övergripande ansvaret.

Kvinnans make anmälde ärendet till Ivo och menade att det inte behövt hända om hans hustru fått vård i tid.

Kvinnan hade ideliga blodiga diarréer, sökte hjälp på vårdcentralen under tiden juni till september 2014. Hon fick behandling. Den hjälpte inte men den satta diagnosen omprövades inte.

Dröjde länge

Under hösten sökte hon akut hjälp på Skaraborgs sjukhus, men enligt Ivos utredning dröjde det till mitten av december innan det fanns en diagnos om att det handlade om en tjocktarmsinflammation.

Ivo menar att vårdcentralen borde ha börjat sin utredning tidigare samt att det tog för lång tid innan Skas kunde konstatera hur allvarligt sjuk patienten var.

Bristfälligt

Ivo skriver även att journaldokumentationen var bristfällig samt att patienten handlades av ett stort antal läkare på Skas och att det inte framgår vem som hade det övergripande ansvaret.

Kvinnans make anmälde ärendet till Ivo och menade att det inte behövt hända om hans hustru fått vård i tid.