30 mar 2016 06:00

30 mar 2016 06:00

Högtryck på byggavdelningen

MARIESTAD: Positiva vibbar i MTG-kommunerna

Tidigare har högsäsongen infallit i april–maj.
Men i år ses en förskjutning. Redan i slutet av mars råder hårt tryck på kommunens byggavdelning.

Normalt hanteras omkring 350 bygglovsärenden per år i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. Hittills i år har över 160 ärenden kommit, samt ett tiotal som ännu inte hunnit registreras.

En förklaring till ökningen är transformatorstationer. Energibolagen Vänerenergi och Ellevio är båda involverade i stora projekt på landsbygden, där man i samband med grävningar för fiberkabel passar på att byta ut luftledningsnätet mot markförlagda kablar.

– Sedan årsskiftet har vi ett 80-tal ansökningar för transformatorstationer. Ärendena i sig är inte svårbedömda, men det kräver handläggning och berörda grannar ska få inkomma med synpunkter. Det innebär att det blir mycket jobb med varje enskilt ärende, säger Malin Bengtsson, enhetschef på kommunens byggavdelning.

Men personalen på byggavdelningen – fyra bygglovshandläggare, tre bygginspektörer och två administratörer – märker även av en ökad tillströmning av andra ärenden. Senaste veckorna har man haft åtskilliga förfrågningar från kommuninvånare som går i byggtankar.

– Det är mycket byggnationer, stora som små, på gång just nu i de tre kommunerna. Många kontaktar oss med frågor kring uterum och carportar, konstaterar Bengtsson och tillägger:

– Under Bomässan, där vi var på plats, märktes ett stort intresse för aktuella bostadsprojekt.

Hur är intresset för de så kallade Attefallshusen?

– De har inte slått igenom ännu. Tillbyggnader på 15 kvadratmeter är det större intresse för och då handlar det ofta om uterum.

Klarar målet

Miljö- och byggnadsnämndens har som mål att 90 procent av bygglovsärendena ska handläggas inom tio veckor.

– Förra året nådde vi ett resultat på 91 procent. Över hälften av de drygt 360 ärenden vi hanterade under 2015 klarade vi inom fem veckor, berättar Malin Bengtsson.

Rivstarten på 2016, med en klar ökning av antalet ansökningar, väntas inte spoliera nämndsmålet.

Den som planerar att bygga under våren och sommaren rekommenderas däremot att lämna in handlingar i god tid till kommunen. När ett bygglov beviljats ska arbetet påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år.

– April och maj brukar vara de mest intensiva månaderna, men i år har det tagit rejäl fart redan. Planerar man ett bygge ser vi gärna att man kommer in med handlingar i tid, säger Malin Bengtsson.

Normalt hanteras omkring 350 bygglovsärenden per år i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. Hittills i år har över 160 ärenden kommit, samt ett tiotal som ännu inte hunnit registreras.

En förklaring till ökningen är transformatorstationer. Energibolagen Vänerenergi och Ellevio är båda involverade i stora projekt på landsbygden, där man i samband med grävningar för fiberkabel passar på att byta ut luftledningsnätet mot markförlagda kablar.

– Sedan årsskiftet har vi ett 80-tal ansökningar för transformatorstationer. Ärendena i sig är inte svårbedömda, men det kräver handläggning och berörda grannar ska få inkomma med synpunkter. Det innebär att det blir mycket jobb med varje enskilt ärende, säger Malin Bengtsson, enhetschef på kommunens byggavdelning.

Men personalen på byggavdelningen – fyra bygglovshandläggare, tre bygginspektörer och två administratörer – märker även av en ökad tillströmning av andra ärenden. Senaste veckorna har man haft åtskilliga förfrågningar från kommuninvånare som går i byggtankar.

– Det är mycket byggnationer, stora som små, på gång just nu i de tre kommunerna. Många kontaktar oss med frågor kring uterum och carportar, konstaterar Bengtsson och tillägger:

– Under Bomässan, där vi var på plats, märktes ett stort intresse för aktuella bostadsprojekt.

Hur är intresset för de så kallade Attefallshusen?

– De har inte slått igenom ännu. Tillbyggnader på 15 kvadratmeter är det större intresse för och då handlar det ofta om uterum.

Klarar målet

Miljö- och byggnadsnämndens har som mål att 90 procent av bygglovsärendena ska handläggas inom tio veckor.

– Förra året nådde vi ett resultat på 91 procent. Över hälften av de drygt 360 ärenden vi hanterade under 2015 klarade vi inom fem veckor, berättar Malin Bengtsson.

Rivstarten på 2016, med en klar ökning av antalet ansökningar, väntas inte spoliera nämndsmålet.

Den som planerar att bygga under våren och sommaren rekommenderas däremot att lämna in handlingar i god tid till kommunen. När ett bygglov beviljats ska arbetet påbörjas inom två år och vara avslutat inom fem år.

– April och maj brukar vara de mest intensiva månaderna, men i år har det tagit rejäl fart redan. Planerar man ett bygge ser vi gärna att man kommer in med handlingar i tid, säger Malin Bengtsson.