30 mar 2016 16:25

30 mar 2016 16:25

Halland vill inte bilda en storregion

VÄSTRA GÖTALAND: Regionbildning

Halland vill inte bilda en ny region med Västra Götaland och Värmland.
– De står noga fast att de vill fortsätta som tidigare, säger Helén Eliasson (S), oppositionsråd i Västra Götaland.

Eliasson, regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och regionrådet Jonas Andersson (L) representerade Västra Götaland under onsdagsträffen med Värmland och Halland i Stockholm.

De tre regionerna föreslås, av utredarna Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C), att bilda en av sex nya delar då regionkartan ska ritas om.

Hallands ståndpunkt var tydlig under avstämningsmötet. Halland menar att det inte finns några samband mellan en stor region och bra resultat.

– Vi har inget mandat av de halländska väljarna att förhandla bort Halland. Vi förhandlar inte när det gäller att gå upp i något annat, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland, till Västnytt.

– Socialdemokraterna och Moderaterna i Halland är överens om det, säger Helén Eliasson.

Kent Johansson:

– Halland är tydligt, men vårt jobb handlar om mer än geografi. Det gäller även innehåll och statlig organisation.

Förändrar Hallands nej processen?

– Nej, vi ska fortsätta diskutera. Vi har bokat en ny träff och då är det ju jättebra att Halland är med och säger vad de tycker.

Kluvet

Värmland är mer delat. Socialdemokraterna är, precis som då ett sammangående med Västra Götaland diskuterades för några år sedan, för en sammanslagning. Moderaterna är mer tveksamma.

– Majoriteten av kommunerna är för att komma till oss, medan de i regionen tvekar, säger Eliasson.

Västra Götalands ståndpunkt, att regionen vill jobba för större regioner, står fast även om de flesta menar att regionen redan i dag är stor nog för att vara en egen.

Folkomröstning?

Sverigedemokraterna i Västra Götaland vill inte ha en större region och i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) undrar oppositionsrådet Heikki Klaavuniemi (SD) om det är lämpligt att folkomrösta i frågan i berörda regionens och landsting.

Magnusson kommer att svara på frågan vid kommande regionfullmäktige.

Eliasson, regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och regionrådet Jonas Andersson (L) representerade Västra Götaland under onsdagsträffen med Värmland och Halland i Stockholm.

De tre regionerna föreslås, av utredarna Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson (C), att bilda en av sex nya delar då regionkartan ska ritas om.

Hallands ståndpunkt var tydlig under avstämningsmötet. Halland menar att det inte finns några samband mellan en stor region och bra resultat.

– Vi har inget mandat av de halländska väljarna att förhandla bort Halland. Vi förhandlar inte när det gäller att gå upp i något annat, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Halland, till Västnytt.

– Socialdemokraterna och Moderaterna i Halland är överens om det, säger Helén Eliasson.

Kent Johansson:

– Halland är tydligt, men vårt jobb handlar om mer än geografi. Det gäller även innehåll och statlig organisation.

Förändrar Hallands nej processen?

– Nej, vi ska fortsätta diskutera. Vi har bokat en ny träff och då är det ju jättebra att Halland är med och säger vad de tycker.

Kluvet

Värmland är mer delat. Socialdemokraterna är, precis som då ett sammangående med Västra Götaland diskuterades för några år sedan, för en sammanslagning. Moderaterna är mer tveksamma.

– Majoriteten av kommunerna är för att komma till oss, medan de i regionen tvekar, säger Eliasson.

Västra Götalands ståndpunkt, att regionen vill jobba för större regioner, står fast även om de flesta menar att regionen redan i dag är stor nog för att vara en egen.

Folkomröstning?

Sverigedemokraterna i Västra Götaland vill inte ha en större region och i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) undrar oppositionsrådet Heikki Klaavuniemi (SD) om det är lämpligt att folkomrösta i frågan i berörda regionens och landsting.

Magnusson kommer att svara på frågan vid kommande regionfullmäktige.