30 mar 2016 16:59

30 mar 2016 16:59

Byggnads varslar om storstrejk

MARIESTAD: Inga lokala byggföretag uttagna

Fackförbundet Byggnads varslar om storstrejk.
Om ingen uppgörelse nås med motparten, Sveriges Byggindustrier (BI), tas 60 företag med cirka 2 600 medlemmar ut i strejk från 12 april.

Redan i höstas när LO:s lönesamordning sprack spådde många att det skulle bli en besvärlig lönerörelse. Den tiden är här nu.

Under onsdagen meddelade Byggnads att man inte kommit överens med motparten Sveriges Byggindustrier. Därför varslar man om strejk för 2 600 medlemmar vid ett 60-tal stora och små företag, från och med 12 april klockan 06.00, om ingen uppgörelse nås innan dess.

– I första vevan berörs ett 20-tal arbetsplatser i västsverige. I andra strejkomgången, som i så fall träder i kraft den 19 april, tillkommer fler. I Skaraborg berörs då fem företag som är knutna till bygget av Skövde värmeverk block fyra, berättar Tomas Emanuelsson, ordförande för Byggnads väst.

Sveriges Byggindustrier anser att Byggnads agerar oansvarigt. Strejken kommer, om den bryter ut, att slå mot tunga industrier och bostadsbyggande – i ett första steg mot ett hundratal arbetsplatser, och det i ett skede då byggbranschen går för högtryck, enligt Byggindustriernas förhandlingschef Mats Åkerlind.

– Det här är ett väldigt omfattande varsel. Jag bedömer att det är betydligt större än så, säger Mats Åkerlind till TT, och uppskattar kostnaden av en eventuell strejk till mellan 100 och 200 miljoner kronor.

Byggnads har genom hela avtalsrörelsen lyft frågor om ordning och reda på byggarbetsplatserna. Fackförbundet har även arbetat för en satsning på att få in såväl kvinnor, ungdomar och nyanlända i branschen samt lärlingars rätt att fullfölja sina utbildningar.

– Sverige står inför en byggboom och då krävs att vi hittar lösningar som öppnar upp, stabiliserar och utvecklar branschen. Arbetsgivaren har valt att fokusera på att förändra lönesystemet. Parterna talar helt enkelt om två olika saker och i nuläget känns det som att vi står långt ifrån varandra, säger Tomas Emanuelsson.

Enligt Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin vilar ett tungt ansvar på BI för att förhandlingarna ska komma vidare.

– Det handlar om att tillsammans få väck diskriminerande och föråldrade jargonger på arbetsplatserna och att företagen börjar anställa kvinnor. Nu ser vi fram emot att BI sätter sig och pratar om detta med oss, säger Hagelin på förbundets hemsida.

Parterna kommer nu att kallas till medling.

Redan i höstas när LO:s lönesamordning sprack spådde många att det skulle bli en besvärlig lönerörelse. Den tiden är här nu.

Under onsdagen meddelade Byggnads att man inte kommit överens med motparten Sveriges Byggindustrier. Därför varslar man om strejk för 2 600 medlemmar vid ett 60-tal stora och små företag, från och med 12 april klockan 06.00, om ingen uppgörelse nås innan dess.

– I första vevan berörs ett 20-tal arbetsplatser i västsverige. I andra strejkomgången, som i så fall träder i kraft den 19 april, tillkommer fler. I Skaraborg berörs då fem företag som är knutna till bygget av Skövde värmeverk block fyra, berättar Tomas Emanuelsson, ordförande för Byggnads väst.

Sveriges Byggindustrier anser att Byggnads agerar oansvarigt. Strejken kommer, om den bryter ut, att slå mot tunga industrier och bostadsbyggande – i ett första steg mot ett hundratal arbetsplatser, och det i ett skede då byggbranschen går för högtryck, enligt Byggindustriernas förhandlingschef Mats Åkerlind.

– Det här är ett väldigt omfattande varsel. Jag bedömer att det är betydligt större än så, säger Mats Åkerlind till TT, och uppskattar kostnaden av en eventuell strejk till mellan 100 och 200 miljoner kronor.

Byggnads har genom hela avtalsrörelsen lyft frågor om ordning och reda på byggarbetsplatserna. Fackförbundet har även arbetat för en satsning på att få in såväl kvinnor, ungdomar och nyanlända i branschen samt lärlingars rätt att fullfölja sina utbildningar.

– Sverige står inför en byggboom och då krävs att vi hittar lösningar som öppnar upp, stabiliserar och utvecklar branschen. Arbetsgivaren har valt att fokusera på att förändra lönesystemet. Parterna talar helt enkelt om två olika saker och i nuläget känns det som att vi står långt ifrån varandra, säger Tomas Emanuelsson.

Enligt Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin vilar ett tungt ansvar på BI för att förhandlingarna ska komma vidare.

– Det handlar om att tillsammans få väck diskriminerande och föråldrade jargonger på arbetsplatserna och att företagen börjar anställa kvinnor. Nu ser vi fram emot att BI sätter sig och pratar om detta med oss, säger Hagelin på förbundets hemsida.

Parterna kommer nu att kallas till medling.