29 mar 2016 15:33

29 mar 2016 15:34

Widegrens fråga till Johansson

MARIESTAD: Vill ha svar om asylpengar

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) tänker inte släppa frågan om schablonersättningar för nyanlända.
– När verkligheten förändras måste även vår flyktingpolitik göra det, säger hon.

MT har fått många reaktioner efter granskningen av ersättningar för ensamkommande barn. Kostnader som ökar drastiskt då cirka 35 000 ensamkommande sökte asyl i Sverige i fjol. En av de som läst artiklarna är Cecilia Widegren från Vara.

– Vi bör se över andra boendeformer än hvb-hem och därefter också ersättningarna. Kraven och kontrollen för asylboenden har sänkts, då förväntar jag mig att ersättningsnivåerna ses över.

I december ställde Widegren en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) angående hur regeringen avser att vidta åtgärder så att kravställande och kostnadsbild blir mer överensstämmande. Förra veckan ställde Cecilia Widegren återigen frågor om schablonersättningarna riktat till regeringen.

– Det är en av de absolut hetaste frågorna i svensk politik just nu. Jag vill veta hur regeringen har värderat det här senaste kvartalet.

– I mars kom färre ensamkommande barn jämfört med i fjol, men i januari och februari kom det fler.

En del menar att Moderaterna tagit delar av SD:s partiprogram?

– Det tillbakavisar jag. När vi tar emot 163 000 asylsökande på ett år kan svaren på flyktingfrågorna inte vara de samma som förra sommaren. Därför har vi föreslagit medicinska ålderskontroller för ensamkommande barn, säger Widegren.

MT har fått många reaktioner efter granskningen av ersättningar för ensamkommande barn. Kostnader som ökar drastiskt då cirka 35 000 ensamkommande sökte asyl i Sverige i fjol. En av de som läst artiklarna är Cecilia Widegren från Vara.

– Vi bör se över andra boendeformer än hvb-hem och därefter också ersättningarna. Kraven och kontrollen för asylboenden har sänkts, då förväntar jag mig att ersättningsnivåerna ses över.

I december ställde Widegren en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) angående hur regeringen avser att vidta åtgärder så att kravställande och kostnadsbild blir mer överensstämmande. Förra veckan ställde Cecilia Widegren återigen frågor om schablonersättningarna riktat till regeringen.

– Det är en av de absolut hetaste frågorna i svensk politik just nu. Jag vill veta hur regeringen har värderat det här senaste kvartalet.

– I mars kom färre ensamkommande barn jämfört med i fjol, men i januari och februari kom det fler.

En del menar att Moderaterna tagit delar av SD:s partiprogram?

– Det tillbakavisar jag. När vi tar emot 163 000 asylsökande på ett år kan svaren på flyktingfrågorna inte vara de samma som förra sommaren. Därför har vi föreslagit medicinska ålderskontroller för ensamkommande barn, säger Widegren.