29 mar 2016 06:00

29 mar 2016 08:23

Medicinavdelningen riskerar att försvinna

MARIESTAD: Mariestads sjukhus kan bli stor förlorare

Skaraborgs sjukhus behöver spara 40 miljoner kronor.
I sparpaketet finns medicinavdelningen på Mariestads sjukhus – som troligtvis läggs ned.
– Vårdplatserna är för dyra, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i Skas sjukhusstyrelse.

I september 2013 invigdes medicinavdelningen i Mariestad med pompa och ståt. Satsningen beskrevs som viktig och nödvändig för utvecklingen av vården i Västra Götalands län.

”Ett första steg mot något ännu bättre”, kommenterade områdeschef Hans Halén till MT i samband med festligheterna.

Två och ett halvt år senare finns långtgångna planer på en nedläggning. Skaraborgs sjukhus måste spara pengar och under styrelsemötet diskuterades olika lösningar för att kunna dra in 40 miljoner kronor.

Träffa kommunerna

En del i paketet är medicinavdelningen vid sjukhuset i Mariestad. Genom att stänga de 16 vårdplatserna och samtidigt öppna åtta nya i Skövde, räknar ledningen med att spara nio miljoner kronor.

– Det finns inget beslut ännu. Vi ska först diskutera det i våra grupper och även träffa kommunerna. Men vi lär ta beslut om avveckling vid mötet i april, säger Ulla-Britt Hagström, som senast i december belyste vikten av att behålla Mariestadsavdelningen.

”Modiga beslut”

Nu förklarar hon att vårdplatserna kostar för mycket.

– En plats i Mariestad kostar mer än en plats på medicinvårdsakutavdelningen (Mava) i Skövde. Det kommer att bli längre resor för vissa patienter, men vi måste se till att de får en så bra vård som möjligt.

Medicinavdelningen i Mariestad brukar ha stängt under sommaren, och det mesta talar för att den inte öppnas efter semestern.

– Personalen är informerad. Det vore inget roligt beslut att ta, men samtidigt måste modiga beslut fattas.

För berörda chefer tycks frågan vara känslig. Ulla Nordh, enhetschef på medicinavdelningen i Mariestad, vill inte tala med MT utan hänvisar till verksamhetschefen Carina Karlsson. Även hon vägrar att ställa upp på en intervju, och ber oss i stället att kontakta sjukhusdirektören Jörgen Thorn.

Transporterna kostar

– Vi har en tuff ekonomisk situation och har tagit fram förslag på en rad sparåtgärder. Med tanke på att de flesta patienter läggs in i Skövde och sedan transporteras till Mariestad blir det dyrare. Vi har även sett att vårdtiden är längre i Mariestad, vilket också är kostsamt, säger Thorn och fortsätter:

– Oavsett beslut tror jag att verksamheten i Mariestad blir kvar på något sätt. Vi ska titta på om vi kan utveckla den mobila verksamheten och således ha kvar vissa vårdplatser.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) är besviken på sjukhusledningens planer och tänker framföra sina åsikter under mötet med Skas-styrelsen.

– En nedläggning är något vi motsätter oss. Då riskerar dessutom andra verksamheter på sjukhuset att fallera, eftersom det blir svårt att behålla personalen, säger han och fortsätter:

Saknas röd tråd

– Det finns andra saker regionen kan spara pengar på. Resekonferenser för chefer och tjänsteman genomförs mest hela tiden. Kan man få stopp på den biten finns mycket pengar att hämta. Det verkar inte finnas någon röd tråd och sjukhusledningen visar återigen hur oaktsam man är att hålla i sina pengar.

Johan Abrahamsson reagerar också på Ulla-Britt Hagströms uttalande om ”modiga beslut”.

– Det handlar om att ta rätt beslut. Hon är väl Skövdebo och ser väl helst att all verksamhet ska finnas där. Någon gång kanske hon ska tänka på regionens bästa, säger han.

I september 2013 invigdes medicinavdelningen i Mariestad med pompa och ståt. Satsningen beskrevs som viktig och nödvändig för utvecklingen av vården i Västra Götalands län.

”Ett första steg mot något ännu bättre”, kommenterade områdeschef Hans Halén till MT i samband med festligheterna.

Två och ett halvt år senare finns långtgångna planer på en nedläggning. Skaraborgs sjukhus måste spara pengar och under styrelsemötet diskuterades olika lösningar för att kunna dra in 40 miljoner kronor.

Träffa kommunerna

En del i paketet är medicinavdelningen vid sjukhuset i Mariestad. Genom att stänga de 16 vårdplatserna och samtidigt öppna åtta nya i Skövde, räknar ledningen med att spara nio miljoner kronor.

– Det finns inget beslut ännu. Vi ska först diskutera det i våra grupper och även träffa kommunerna. Men vi lär ta beslut om avveckling vid mötet i april, säger Ulla-Britt Hagström, som senast i december belyste vikten av att behålla Mariestadsavdelningen.

”Modiga beslut”

Nu förklarar hon att vårdplatserna kostar för mycket.

– En plats i Mariestad kostar mer än en plats på medicinvårdsakutavdelningen (Mava) i Skövde. Det kommer att bli längre resor för vissa patienter, men vi måste se till att de får en så bra vård som möjligt.

Medicinavdelningen i Mariestad brukar ha stängt under sommaren, och det mesta talar för att den inte öppnas efter semestern.

– Personalen är informerad. Det vore inget roligt beslut att ta, men samtidigt måste modiga beslut fattas.

För berörda chefer tycks frågan vara känslig. Ulla Nordh, enhetschef på medicinavdelningen i Mariestad, vill inte tala med MT utan hänvisar till verksamhetschefen Carina Karlsson. Även hon vägrar att ställa upp på en intervju, och ber oss i stället att kontakta sjukhusdirektören Jörgen Thorn.

Transporterna kostar

– Vi har en tuff ekonomisk situation och har tagit fram förslag på en rad sparåtgärder. Med tanke på att de flesta patienter läggs in i Skövde och sedan transporteras till Mariestad blir det dyrare. Vi har även sett att vårdtiden är längre i Mariestad, vilket också är kostsamt, säger Thorn och fortsätter:

– Oavsett beslut tror jag att verksamheten i Mariestad blir kvar på något sätt. Vi ska titta på om vi kan utveckla den mobila verksamheten och således ha kvar vissa vårdplatser.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) är besviken på sjukhusledningens planer och tänker framföra sina åsikter under mötet med Skas-styrelsen.

– En nedläggning är något vi motsätter oss. Då riskerar dessutom andra verksamheter på sjukhuset att fallera, eftersom det blir svårt att behålla personalen, säger han och fortsätter:

Saknas röd tråd

– Det finns andra saker regionen kan spara pengar på. Resekonferenser för chefer och tjänsteman genomförs mest hela tiden. Kan man få stopp på den biten finns mycket pengar att hämta. Det verkar inte finnas någon röd tråd och sjukhusledningen visar återigen hur oaktsam man är att hålla i sina pengar.

Johan Abrahamsson reagerar också på Ulla-Britt Hagströms uttalande om ”modiga beslut”.

– Det handlar om att ta rätt beslut. Hon är väl Skövdebo och ser väl helst att all verksamhet ska finnas där. Någon gång kanske hon ska tänka på regionens bästa, säger han.