29 mar 2016 14:17

29 mar 2016 14:17

"Jag vet inte om det blir något beslut"

SKARABORG: Nämnden är inte redo att flytta medicinavdelningen i Mariestad

Medicinavdelningen vid Mariestads sjukhus är nedläggningshotad.

– Vi vet att Skaraborgs sjukhus tycker så, men vi vill att närsjukvårdscentrumet ska vara på plats först, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Skas måste spara pengar och det senaste paketet värderas till 40 miljoner. Nio av dem ska sparas genom att flytta medicinavdelningen, där patienter kan ligga över natt, från Mariestad till Skövde. Idén är inte ny, och efter det senaste styrelsemötet sa ordföranden Ulla-Britt Hagström (L) att platserna i Mariestad är för dyra och att det lär bli ett beslut i april.

Vice ordföranden Johan Ask (S) betonar att inget beslut är fattat, men att Skas måste ta tag i sin ekonomi.

– Vi har en kostnadsökning på fem procent, och vi måste vidta åtgärder och ta tag i ekonomin. Direktivet att spara har kommit direkt från regionstyrelsen, säger Ask.

Din kommentar till att medicinavdelningen i Mariestad hotas?

– Jag har inga specifika synpunkter på det. Det finns ett antal eventuella åtgärder.

För några år sedan togs det ett politiskt beslut om att det skulle finnas ett antal slöp-platser (sluten/öppen) på sjukhusen för psykiatrin. Jane Johansson, verksamhetschef för psykiatrin, säger att det inte finns några sådana platser i Mariestad.

– Vi ser inga förutsättningar för det just nu. Däremot jobbar vi mycket med att flytta ut den psykiatriska vården närmare patienterna. Politikerna vill se en närsjukvårdsmodell även inom psykiatrin, säger Jane Johansson.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, betonar att beslutet om slöp-platserna fortfarande gäller.

– Men kan vi få ut vården, via mobila team och närsjukvård, kan vi kanske titta på det.

Nämnden, som fördelar pengarna från regionen, måste godkänna strukturella förändringar. Gunilla Druve Jansson antyder att det kanske inte kommer att gå så snabbt som Skas hoppas.

– Vi vet vad Skas tycker, men vi har inte sagt någonting ännu. Men jag tycker att närsjukvården borde vara på plats innan medicinavdelningen försvinner. Det är viktigt att invånarna i den norra delen får en bra vård. Vi tar upp frågan vid vårt nästa möte, men jag vet inte om det blir något beslut.

Skas måste spara pengar och det senaste paketet värderas till 40 miljoner. Nio av dem ska sparas genom att flytta medicinavdelningen, där patienter kan ligga över natt, från Mariestad till Skövde. Idén är inte ny, och efter det senaste styrelsemötet sa ordföranden Ulla-Britt Hagström (L) att platserna i Mariestad är för dyra och att det lär bli ett beslut i april.

Vice ordföranden Johan Ask (S) betonar att inget beslut är fattat, men att Skas måste ta tag i sin ekonomi.

– Vi har en kostnadsökning på fem procent, och vi måste vidta åtgärder och ta tag i ekonomin. Direktivet att spara har kommit direkt från regionstyrelsen, säger Ask.

Din kommentar till att medicinavdelningen i Mariestad hotas?

– Jag har inga specifika synpunkter på det. Det finns ett antal eventuella åtgärder.

För några år sedan togs det ett politiskt beslut om att det skulle finnas ett antal slöp-platser (sluten/öppen) på sjukhusen för psykiatrin. Jane Johansson, verksamhetschef för psykiatrin, säger att det inte finns några sådana platser i Mariestad.

– Vi ser inga förutsättningar för det just nu. Däremot jobbar vi mycket med att flytta ut den psykiatriska vården närmare patienterna. Politikerna vill se en närsjukvårdsmodell även inom psykiatrin, säger Jane Johansson.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, betonar att beslutet om slöp-platserna fortfarande gäller.

– Men kan vi få ut vården, via mobila team och närsjukvård, kan vi kanske titta på det.

Nämnden, som fördelar pengarna från regionen, måste godkänna strukturella förändringar. Gunilla Druve Jansson antyder att det kanske inte kommer att gå så snabbt som Skas hoppas.

– Vi vet vad Skas tycker, men vi har inte sagt någonting ännu. Men jag tycker att närsjukvården borde vara på plats innan medicinavdelningen försvinner. Det är viktigt att invånarna i den norra delen får en bra vård. Vi tar upp frågan vid vårt nästa möte, men jag vet inte om det blir något beslut.