29 mar 2016 14:09

30 mar 2016 15:11

Byggfirma stäms efter långdragen stalltvist

MARIESTAD

Byggnationen av Anette Gustavssons stall blev ett totalt misslyckande.
Nu stämmer hon entreprenören och kräver samtidigt drygt 246 000 kronor i skadestånd.

Från hösten 2014 till våren 2015 utförde en mindre byggfirma i Mariestads kommun byggnadsarbeten hos Anette Gustavsson. På hennes gård utanför Boterstena byggdes ett utestall med två boxar.

Först när arbetet var klart insåg Anette att allt inte stod rätt till. Via hennes försäkringsbolag anlitades en besiktningsman från Anticimex byggråd­givning och vid inspektionen fann man ett 20-tal brister. Bland annat var golven i boxarna ojämna, takbjälkarna felaktigt placerade, stolparna till stallgången oimpregnerade, plåttaket snett placerat och reglarna satta på olika avstånd.

”Stallet är hans verk”

– Det är hantverkaren som har hållit i hammaren, tumstocken och passet. Utestallet är hans verk och det är ingenting som jag kan ­acceptera. Jag kan tänka mig att dra ärendet så långt som till tingsrätten, sa Anette i MT den 29 september i fjol.

Det scenariot har nu blivit verklighet. Skaraborgs tingsrätt har fått in en stämningsansökan där Anette Gustavsson yrkar entreprenören att betala 246 196 kronor.

Kostnaden för felavhjälpanden uppgår till drygt 224 000 kronor. Då räknas rivningarna av den gamla plattan och stallbyggnaden in, samt kostnader för en ny betongplatta och uppförande av ett nytt stall. Resten är ytterligare kostnader på grund av felen.

Entreprenören har hela tiden motsatt sig att åtgärda felen och hävdar att det i stället är Anettes fel, då han enbart har arbetat efter hennes önskemål.

Från hösten 2014 till våren 2015 utförde en mindre byggfirma i Mariestads kommun byggnadsarbeten hos Anette Gustavsson. På hennes gård utanför Boterstena byggdes ett utestall med två boxar.

Först när arbetet var klart insåg Anette att allt inte stod rätt till. Via hennes försäkringsbolag anlitades en besiktningsman från Anticimex byggråd­givning och vid inspektionen fann man ett 20-tal brister. Bland annat var golven i boxarna ojämna, takbjälkarna felaktigt placerade, stolparna till stallgången oimpregnerade, plåttaket snett placerat och reglarna satta på olika avstånd.

”Stallet är hans verk”

– Det är hantverkaren som har hållit i hammaren, tumstocken och passet. Utestallet är hans verk och det är ingenting som jag kan ­acceptera. Jag kan tänka mig att dra ärendet så långt som till tingsrätten, sa Anette i MT den 29 september i fjol.

Det scenariot har nu blivit verklighet. Skaraborgs tingsrätt har fått in en stämningsansökan där Anette Gustavsson yrkar entreprenören att betala 246 196 kronor.

Kostnaden för felavhjälpanden uppgår till drygt 224 000 kronor. Då räknas rivningarna av den gamla plattan och stallbyggnaden in, samt kostnader för en ny betongplatta och uppförande av ett nytt stall. Resten är ytterligare kostnader på grund av felen.

Entreprenören har hela tiden motsatt sig att åtgärda felen och hävdar att det i stället är Anettes fel, då han enbart har arbetat efter hennes önskemål.