29 mar 2016 12:02

29 mar 2016 12:02

Aktuellt med nytt korttidsboende

ULLERVAD: Sneglar mot Ullerås äldreboende

Nya korttidsplatser på Ullerås kan bli aktuellt i framtiden. Mariestads kommun ska åtminstone utreda möjligheten.

Ullerås ålderdomshem består i nuläget av 60 boendeplatser fördelade på fem olika avdelningar. Snart kan det även komma att bli korttidsplatser i Ullervad.

Socialnämndens arbetsutskott har gett Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg, i uppdrag att se över om det går att bereda plats i de befintliga lokalerna.

– Politikerna har hittills inte angett hur många fler platser som ska till. I dagsläget finns ett behov av just korttidsplatser och förhoppningsvis kan vi presentera ett förslag framåt sommaren, säger Hjoberg.

Sedan tidigare finns totalt 28 korttidsplatser på Myran, Mariegärde och Fredslund. Syftet med att vistas på korttidsboende är att stödja och rehabilitera sig på ett sådant sätt att man kan bo kvar hemma.

Ullerås ålderdomshem består i nuläget av 60 boendeplatser fördelade på fem olika avdelningar. Snart kan det även komma att bli korttidsplatser i Ullervad.

Socialnämndens arbetsutskott har gett Lotta Hjoberg, sektorchef för vård och omsorg, i uppdrag att se över om det går att bereda plats i de befintliga lokalerna.

– Politikerna har hittills inte angett hur många fler platser som ska till. I dagsläget finns ett behov av just korttidsplatser och förhoppningsvis kan vi presentera ett förslag framåt sommaren, säger Hjoberg.

Sedan tidigare finns totalt 28 korttidsplatser på Myran, Mariegärde och Fredslund. Syftet med att vistas på korttidsboende är att stödja och rehabilitera sig på ett sådant sätt att man kan bo kvar hemma.