28 mar 2016 18:00

28 mar 2016 18:00

Inget förtroende för nya polisorganisationen

MARIESTAD: "Finns en frustration"

Förtroendet för den nya polisorganisationen sviktar i de egna leden.
– I dagsläget har vi inte kommit närmare medborgarna, men organisationen har heller inte satt sig än, säger Lennart Almqvist, stationsinspektör i Mariestad.

Polisförbundets har gjort en stor medlemsundersökning bland poliser tillsammans med Novus Opinion.

• Fem procent av de tillfrågade poliserna tror att medborgarna kommer att uppleva att de har fler poliser närmare sig.

• Endast fyra procent tror att den nya polismyndigheten kommer att lyckas med sin vision om fler poliser närmare medborgarna.

– Vi tappar exempelvis uppsökande och förebyggande arbete med ungdomar när ungdomsspanare istället kallas in på utredningar. Samma sak sker med trafikpoliserna. Regionalt ska de arbeta med tung trafik och lokalpolisområdena ska arbeta med hastighets- och onykterhetskontrollerna. Risken är att trafikpolisarbetet får stå tillbaka för mer prioriterade uppgifter, berättar Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet Region Väst i ett pressmeddelande.

– I vår region har vi sett en risk för minskning av den polisiära närvaron i de mindre orterna. Bengtsfors är exempelvis inte längre stationeringsort. Samma gäller för Karlsborg där utredaren flyttats till Skövde, konstaterar von Sydow.

Ansvar

Polisförbundet kräver nu att regeringen tar sitt ansvar och ser till att renodla polisens arbete.

Extern renodling innebär att andra myndigheter eller privata aktörer tar över verksamhet som inte tillhör polisens kärnuppgifter. Intern renodling innebär att man inom polismyndigheten för över arbetsuppgifter från polisutbildad personal till civil.

Lennart Almqvist har varit polis i Mariestad under 40 år.

– Helt klart är det färre bilar i Mariestad vissa tider på dygnet än tidigare. Minimistyrkan i Skaraborg är mindre än det var jämfört med en längre tid tillbaka, säger han.

Stängd station

Mariestad polisstation är numera stängd på kvällar och helger.

För Mariestads del innebär det att stationen endast är öppen för besök vardagar 9-15. På torsdagar kommer passexpeditionen är öppen mellan 11-19.

– Det man hör från folk är klagomål om att det tar för långt tid att komma fram till polisen när man ringer. Förr fanns det ett direktnummer till polisstationen. Men det är precis som i övriga samhället, numera får man ta plats i en telefonkö när man ringer till Försäkringskassan och andra myndigheter, säger Lennart Almqvist.

Han berättar att det finns ett allmänt missnöje i polisledet.

– Det finns en frustration bland medarbetarna vad det gäller lönerna. Man tycker inte det är bra och det ena drar med det andra, säger Lennart Almqvist som snart går i pension.

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet, är orolig:

– Vi har polisbrist i Sverige. Vad vi ser är ett nytt normalläge som beror på fler och mer komplexa brott, en generell befolkningsökning och en kraftigt ökad migration. Vi var underdimensionerade redan före omorganisationen och i dag står vi inför en stor utmaning att skydda allmänhetens rätt till ett liv i trygghet.

Polisförbundets har gjort en stor medlemsundersökning bland poliser tillsammans med Novus Opinion.

• Fem procent av de tillfrågade poliserna tror att medborgarna kommer att uppleva att de har fler poliser närmare sig.

• Endast fyra procent tror att den nya polismyndigheten kommer att lyckas med sin vision om fler poliser närmare medborgarna.

– Vi tappar exempelvis uppsökande och förebyggande arbete med ungdomar när ungdomsspanare istället kallas in på utredningar. Samma sak sker med trafikpoliserna. Regionalt ska de arbeta med tung trafik och lokalpolisområdena ska arbeta med hastighets- och onykterhetskontrollerna. Risken är att trafikpolisarbetet får stå tillbaka för mer prioriterade uppgifter, berättar Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet Region Väst i ett pressmeddelande.

– I vår region har vi sett en risk för minskning av den polisiära närvaron i de mindre orterna. Bengtsfors är exempelvis inte längre stationeringsort. Samma gäller för Karlsborg där utredaren flyttats till Skövde, konstaterar von Sydow.

Ansvar

Polisförbundet kräver nu att regeringen tar sitt ansvar och ser till att renodla polisens arbete.

Extern renodling innebär att andra myndigheter eller privata aktörer tar över verksamhet som inte tillhör polisens kärnuppgifter. Intern renodling innebär att man inom polismyndigheten för över arbetsuppgifter från polisutbildad personal till civil.

Lennart Almqvist har varit polis i Mariestad under 40 år.

– Helt klart är det färre bilar i Mariestad vissa tider på dygnet än tidigare. Minimistyrkan i Skaraborg är mindre än det var jämfört med en längre tid tillbaka, säger han.

Stängd station

Mariestad polisstation är numera stängd på kvällar och helger.

För Mariestads del innebär det att stationen endast är öppen för besök vardagar 9-15. På torsdagar kommer passexpeditionen är öppen mellan 11-19.

– Det man hör från folk är klagomål om att det tar för långt tid att komma fram till polisen när man ringer. Förr fanns det ett direktnummer till polisstationen. Men det är precis som i övriga samhället, numera får man ta plats i en telefonkö när man ringer till Försäkringskassan och andra myndigheter, säger Lennart Almqvist.

Han berättar att det finns ett allmänt missnöje i polisledet.

– Det finns en frustration bland medarbetarna vad det gäller lönerna. Man tycker inte det är bra och det ena drar med det andra, säger Lennart Almqvist som snart går i pension.

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet, är orolig:

– Vi har polisbrist i Sverige. Vad vi ser är ett nytt normalläge som beror på fler och mer komplexa brott, en generell befolkningsökning och en kraftigt ökad migration. Vi var underdimensionerade redan före omorganisationen och i dag står vi inför en stor utmaning att skydda allmänhetens rätt till ett liv i trygghet.

En myndighet

Polismyndigheten har ersatt de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL).

Den verksamhet som tidigare utförts vid SKL har övergått till den nya avdelningen Nationellt forensiskt centrum (NFC). Totalt består myndigheten av drygt 28 500 medarbetare.

Källa: Polisen.se