28 mar 2016 15:19

28 mar 2016 21:07

Firar påsken hemma

MARIESTAD: Fredrik Nikolajeff firar påsk hemma

Till vardags bor Fredrik Nikolajeff i Stockholm, men påsken firades hemma hos mamma i Mariestad. MT träffade honom för att höra om hans senaste forskningsresultat och domstolstvister med amerikanska storföretag.

Mariestadssonen Fredrik Nikolajeff arbetar i dag som biträdande professor vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet. Han har varit med och grundat fem olika bolag och är just nu i startgroparna att starta ett nytt forskningscentrum inom medicinteknik i Uppsala.

När han i dagarna var hemma i Mariestad för att fira påsk passade han på att hålla föredrag på Mariestads fyrsällskaps årsmöte.

– Jag berättade om teorin för de fyrlinser som Augustin-Jean Fresnel utvecklade under 1800-talet och som gjorde att linserna kunde bli mer effektiva än de varit tidigare, säger Fredrik Nikolajeff.

Cool grej

Att han talade om just linser berodde på hans eget intresse för laser- och mikrooptik.

– Jag och en tidigare student har fortsatt på den teknik som Fresnel tog fram och använt oss av den för att skapa en ny typ av 3D-effekt som har liknande utseende som ett hologram, men mycket bättre, förklarar han.

Tillsammans grundade de ett forskningsbolag 2002 och till en början var produkten mest en cool grej som kunde användas för att skapa visuella effekter. Men kundernas efterfrågan gjorde att de insåg att produkterna även kunde användas som äkthetssigill.

– Eftersom vi är i princip det enda företag som i dag kan producera de här optiska effekterna, så kan kunderna använda våra 3D-etiketter med sina egna varumärken eller logotyper för att visa att det är en äkta vara och inte en kopia, förklarar han. Förfalskade produkter har blivit ett gigantiskt problem som spänner över hela världen och i princip omfattar alla produkter, berättar Fredrik.

Satte stopp

Av samma anledning kan 3D-effekten också användas på pass, id-kort och sedlar.

– Vår teknik passar utmärkt för att integreras med sedlar, men vårt företag fick dock inte chans att utveckla de nya sedlar som nu håller på att införas i Sverige. Tumba Bruk som tillverkar sedlar här i Sverige ägs nämligen av samma amerikanska företag som tillverkar dollarsedlarna.

– Min tolkning är att det amerikanska företaget som valt en mer gammalmodig teknik kanske såg oss som ett hot och därför valde att stämma oss, berättar professorn.

Undergräver trovärdighet

Han menar att orsaken till stämningen är oklar och förmodligen handlar om att eliminera konkurrens.

– En rättegångsprocess i USA kan bli långdragen och kostsam. Dessutom informerar de våra potentiella kunder om tvisten vilket undergräver vår trovärdighet på marknaden, förklarar han.

Processen är ännu inte klar, men Fredrik är hoppfull.

– Jag hoppas att det svenska bondförnuftet kommer kunna segra i det långa loppet.

Nya projekt

För tio år sedan var han också ansvarig för att starta Uppsala Berzelii Centrum för Neurodiagnostik, ett forskningscentrum med fokus på Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Syftet har varit att kunna förstå dessa allvarliga sjukdomar bättre, och i förlängningen kunna ta fram nya hjälpmedel för tidig diagnostik och även behandling. Nu ansvarar han för ett nytt forskningscentrum inom medicinteknik i Uppsala.

– Det är väldigt stimulerande att kunna jobba med sådana projekt eftersom det betyder att det vi forskar kring kommer allmänheten till gagn och inte bara stannar inom universitetets väggar, avslutar Fredrik Nikolajeff.

Mariestadssonen Fredrik Nikolajeff arbetar i dag som biträdande professor vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet. Han har varit med och grundat fem olika bolag och är just nu i startgroparna att starta ett nytt forskningscentrum inom medicinteknik i Uppsala.

När han i dagarna var hemma i Mariestad för att fira påsk passade han på att hålla föredrag på Mariestads fyrsällskaps årsmöte.

– Jag berättade om teorin för de fyrlinser som Augustin-Jean Fresnel utvecklade under 1800-talet och som gjorde att linserna kunde bli mer effektiva än de varit tidigare, säger Fredrik Nikolajeff.

Cool grej

Att han talade om just linser berodde på hans eget intresse för laser- och mikrooptik.

– Jag och en tidigare student har fortsatt på den teknik som Fresnel tog fram och använt oss av den för att skapa en ny typ av 3D-effekt som har liknande utseende som ett hologram, men mycket bättre, förklarar han.

Tillsammans grundade de ett forskningsbolag 2002 och till en början var produkten mest en cool grej som kunde användas för att skapa visuella effekter. Men kundernas efterfrågan gjorde att de insåg att produkterna även kunde användas som äkthetssigill.

– Eftersom vi är i princip det enda företag som i dag kan producera de här optiska effekterna, så kan kunderna använda våra 3D-etiketter med sina egna varumärken eller logotyper för att visa att det är en äkta vara och inte en kopia, förklarar han. Förfalskade produkter har blivit ett gigantiskt problem som spänner över hela världen och i princip omfattar alla produkter, berättar Fredrik.

Satte stopp

Av samma anledning kan 3D-effekten också användas på pass, id-kort och sedlar.

– Vår teknik passar utmärkt för att integreras med sedlar, men vårt företag fick dock inte chans att utveckla de nya sedlar som nu håller på att införas i Sverige. Tumba Bruk som tillverkar sedlar här i Sverige ägs nämligen av samma amerikanska företag som tillverkar dollarsedlarna.

– Min tolkning är att det amerikanska företaget som valt en mer gammalmodig teknik kanske såg oss som ett hot och därför valde att stämma oss, berättar professorn.

Undergräver trovärdighet

Han menar att orsaken till stämningen är oklar och förmodligen handlar om att eliminera konkurrens.

– En rättegångsprocess i USA kan bli långdragen och kostsam. Dessutom informerar de våra potentiella kunder om tvisten vilket undergräver vår trovärdighet på marknaden, förklarar han.

Processen är ännu inte klar, men Fredrik är hoppfull.

– Jag hoppas att det svenska bondförnuftet kommer kunna segra i det långa loppet.

Nya projekt

För tio år sedan var han också ansvarig för att starta Uppsala Berzelii Centrum för Neurodiagnostik, ett forskningscentrum med fokus på Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Syftet har varit att kunna förstå dessa allvarliga sjukdomar bättre, och i förlängningen kunna ta fram nya hjälpmedel för tidig diagnostik och även behandling. Nu ansvarar han för ett nytt forskningscentrum inom medicinteknik i Uppsala.

– Det är väldigt stimulerande att kunna jobba med sådana projekt eftersom det betyder att det vi forskar kring kommer allmänheten till gagn och inte bara stannar inom universitetets väggar, avslutar Fredrik Nikolajeff.

  • Anna Leijon