24 mar 2016 14:28

24 mar 2016 14:28

Starkt stöd för Kinnekullebanan

MARIESTAD: Namninsamling för att rädda tågtrafiken

Stridsyxorna vässas för Kinnekullebanans överlevnad.
– Varför ska man ta bort allt som är bra, frågar sig resenären Monica Eriksson.

Bakgrunden till hotet mot Kinnekullebanans framtida existens är att pengarna inte räcker till för drift och underhåll.

Sten Hammarlund, projektledare på Trafikverket, uppger för SR Skaraborg att det under perioden 2018–2029 handlar om närmare 100 miljarder kronor som staten måste skjuta till extra, utöver nuvarande anslag, för att i framtiden upprätthålla dagens standard på infrastrukturen i Sverige och framför allt järnvägen.

– Om man inte vill anslå de här medlen så måste man göra ganska tuffa prioriteringar. Det kommer man inte ifrån, säger Hammarlund till SR Skaraborg.

Röster höjs

I dagsläget är inget hugget i sten att just Kinnekullebanan kommer avvecklas. I Trafikverkets underlag till regeringen inför kommande infrastrukturproposition finns dock formuleringar som indirekt lyfter fram ett antal mindre järnvägslinjer som kan bli aktuella att läggas ned. Och i den kategorin återfinns Kinnekullebanan.

När mörka moln än en gång tornat upp sig över Kinnekullebanan har ett starkt engagemang väckts. Politiska företrädare har vädrat sina synpunkter på lokaltidningarnas debattsidor och i sociala medier har röster höjts.

Namnlistor ute

På bara några veckor har drygt 4 000 personer anslutit sig till den nystartade Facebookgruppen ”Aktionsgruppen – rädda tåget”. På flera orter längs järnvägslinjen ligger också namnlistor ute. På Pressbyrån i Mariestad har ett 20-tal personer hittills skrivit på uppropet.

För Mariestadsbon Monica Eriksson, som skrivit på en namnlista på nätet, är Kinnekulletåget givet när hon ska besöka barn och barnbarn i Frillesås, söder om Göteborg.

– Jag åker tåg varannan månad ungefär, det är ju mycket smidigare än buss. Självklart ska Kinnekullebanan vara kvar, fastslår hon.

Bakgrunden till hotet mot Kinnekullebanans framtida existens är att pengarna inte räcker till för drift och underhåll.

Sten Hammarlund, projektledare på Trafikverket, uppger för SR Skaraborg att det under perioden 2018–2029 handlar om närmare 100 miljarder kronor som staten måste skjuta till extra, utöver nuvarande anslag, för att i framtiden upprätthålla dagens standard på infrastrukturen i Sverige och framför allt järnvägen.

– Om man inte vill anslå de här medlen så måste man göra ganska tuffa prioriteringar. Det kommer man inte ifrån, säger Hammarlund till SR Skaraborg.

Röster höjs

I dagsläget är inget hugget i sten att just Kinnekullebanan kommer avvecklas. I Trafikverkets underlag till regeringen inför kommande infrastrukturproposition finns dock formuleringar som indirekt lyfter fram ett antal mindre järnvägslinjer som kan bli aktuella att läggas ned. Och i den kategorin återfinns Kinnekullebanan.

När mörka moln än en gång tornat upp sig över Kinnekullebanan har ett starkt engagemang väckts. Politiska företrädare har vädrat sina synpunkter på lokaltidningarnas debattsidor och i sociala medier har röster höjts.

Namnlistor ute

På bara några veckor har drygt 4 000 personer anslutit sig till den nystartade Facebookgruppen ”Aktionsgruppen – rädda tåget”. På flera orter längs järnvägslinjen ligger också namnlistor ute. På Pressbyrån i Mariestad har ett 20-tal personer hittills skrivit på uppropet.

För Mariestadsbon Monica Eriksson, som skrivit på en namnlista på nätet, är Kinnekulletåget givet när hon ska besöka barn och barnbarn i Frillesås, söder om Göteborg.

– Jag åker tåg varannan månad ungefär, det är ju mycket smidigare än buss. Självklart ska Kinnekullebanan vara kvar, fastslår hon.