22 mar 2016 09:52

22 mar 2016 09:52

Socialnämnden väljer att överklaga dom

MARIESTAD: Kommunen vänder sig emot förvaltningsrättens dom

Nyligen straffades socialnämnden med böter på omkring en halv miljon kronor.
Nu har Mariestads kommun, via stadsjuristen Rolf Sjöström, överklagat ett av de fyra bostadsärendena.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog till rättsliga åtgärder efter att fyra personer, som omfattas av LSS, inte fick sina beviljade lägenheter i Mariestads kommun. IVO krävde att kommunen skulle betala 1,3 miljoner kronor i särskild avgift.

Förvaltningsrätten tog dock hänsyn till att personerna inte fick flytta in i sina bostäder, på grund av att räddningstjänsten belagt servicebostäderna med inflyttningsförbud. När domen fastställdes i februari stod det klart att kommunen måste betala omkring en halv miljon kronor.

– Vi ska försöka begära prövningstillstånd för minst ett ärende, men det kan bli tal om fler. Trots att två personer drog tillbaka sin ansökan fortsatte förvaltningsrätten att driva målet. Det är märkligt, sa sektorchef Lotta Hjoberg till MT den 14 mars.

”Domen är felaktig”

Nu väljer kommunen att opponera sig mot ett ärende. Stadsjuristen Rolf Sjöström är kommunens ombud och har skrivit överklagan till kammarrätten i Jönköping.

– Vår utgångspunkt är att domen är felaktig och det har vi argumenterat för i vår överklagan. Vi har naturligtvis gjort det i vår fasta övertygelse om att kommunen ska få rätt, säger Rolf Sjöström.

Ärendet handlar om en person som beviljades lägenhet den 24 september 2013. Enligt kommunen har den enskilde tackat nej vid ett flertal gånger med motiveringen att hen vill avvakta annat alternativt boende. Personen har velat ha en lägenhet i Mariestads tätort och avstått erbjudanden om boenden på John Hedins väg och på Klockarebolet i Lyrestad.

Skulle Mariestads kommun få rätt slipper man betala minst 110 000 kronor.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog till rättsliga åtgärder efter att fyra personer, som omfattas av LSS, inte fick sina beviljade lägenheter i Mariestads kommun. IVO krävde att kommunen skulle betala 1,3 miljoner kronor i särskild avgift.

Förvaltningsrätten tog dock hänsyn till att personerna inte fick flytta in i sina bostäder, på grund av att räddningstjänsten belagt servicebostäderna med inflyttningsförbud. När domen fastställdes i februari stod det klart att kommunen måste betala omkring en halv miljon kronor.

– Vi ska försöka begära prövningstillstånd för minst ett ärende, men det kan bli tal om fler. Trots att två personer drog tillbaka sin ansökan fortsatte förvaltningsrätten att driva målet. Det är märkligt, sa sektorchef Lotta Hjoberg till MT den 14 mars.

”Domen är felaktig”

Nu väljer kommunen att opponera sig mot ett ärende. Stadsjuristen Rolf Sjöström är kommunens ombud och har skrivit överklagan till kammarrätten i Jönköping.

– Vår utgångspunkt är att domen är felaktig och det har vi argumenterat för i vår överklagan. Vi har naturligtvis gjort det i vår fasta övertygelse om att kommunen ska få rätt, säger Rolf Sjöström.

Ärendet handlar om en person som beviljades lägenhet den 24 september 2013. Enligt kommunen har den enskilde tackat nej vid ett flertal gånger med motiveringen att hen vill avvakta annat alternativt boende. Personen har velat ha en lägenhet i Mariestads tätort och avstått erbjudanden om boenden på John Hedins väg och på Klockarebolet i Lyrestad.

Skulle Mariestads kommun få rätt slipper man betala minst 110 000 kronor.