22 mar 2016 15:45

22 mar 2016 15:45

Sjukhusens underskott blev drygt 350 miljoner

VÄSTRA GÖTALAND: Allt är inte positivt trots regionalt överskott

Regionen redovisar att överskott på 761 miljoner men sjukhusen fick ett underskott på drygt 350 miljoner under 2015.
– Vi får göra en hemläxa och se vad vi kan göra inför 2017, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Engångsintäkter och skatteintäkter som var bättre än prognosen bidrog till att höja regionens resultat, vilket var 709 miljoner bättre än budget.

Sjukhusens ekonomi är inte lika positiv. Sex av sju sjukhus redovisar ett underskott. Skaraborgs sjukhus underskott blev 63,4 miljoner. Totalt redovisar sjukhusen ett underskott på drygt 357,3 miljoner.

– Ändå fick sjukhusen ett rejält tillskott som väl motsvarade underskottet för 2014. Kostnadsökningen blev ännu större, säger Jonas Andersson.

Oppositionen menar att ledningen behåller för mycket pengar centralt.

– Vi ska inte samla pengar på central nivå. De ska ut i verksamheterna, säger Alex Bergström (S) och tillägger:

– Den goda totala ekonomin ger andrum. Den räddas av skattehöjningen, att Sveriges finanser går bra och att vi bland annat fick AFA-pengar.

36 bättre än budget

36 av 50 verksamheter redovisade ett resultat som var bättre än budget. Under 2015 ökade antalet anställda med 582 till 52 592. Medelåldern för båda könen ligger på cirka 46 år. Sjukfrånvaron ökade med 0,5 procentenheter under förra året och var totalt 6,7 procent.

Regionstyrelsen tog beslut om en riktlinje som innebär att regionen ska bli helt rökfri. Det gäller anställda, patienter och besökare. Ingen som befinner sig i regionens verksamheter ska behöva utsättas för passiv rökning. För anställda är rökning endast tillåten utanför arbetstid, på obetald rast och i civila kläder.

Engångsintäkter och skatteintäkter som var bättre än prognosen bidrog till att höja regionens resultat, vilket var 709 miljoner bättre än budget.

Sjukhusens ekonomi är inte lika positiv. Sex av sju sjukhus redovisar ett underskott. Skaraborgs sjukhus underskott blev 63,4 miljoner. Totalt redovisar sjukhusen ett underskott på drygt 357,3 miljoner.

– Ändå fick sjukhusen ett rejält tillskott som väl motsvarade underskottet för 2014. Kostnadsökningen blev ännu större, säger Jonas Andersson.

Oppositionen menar att ledningen behåller för mycket pengar centralt.

– Vi ska inte samla pengar på central nivå. De ska ut i verksamheterna, säger Alex Bergström (S) och tillägger:

– Den goda totala ekonomin ger andrum. Den räddas av skattehöjningen, att Sveriges finanser går bra och att vi bland annat fick AFA-pengar.

36 bättre än budget

36 av 50 verksamheter redovisade ett resultat som var bättre än budget. Under 2015 ökade antalet anställda med 582 till 52 592. Medelåldern för båda könen ligger på cirka 46 år. Sjukfrånvaron ökade med 0,5 procentenheter under förra året och var totalt 6,7 procent.

Regionstyrelsen tog beslut om en riktlinje som innebär att regionen ska bli helt rökfri. Det gäller anställda, patienter och besökare. Ingen som befinner sig i regionens verksamheter ska behöva utsättas för passiv rökning. För anställda är rökning endast tillåten utanför arbetstid, på obetald rast och i civila kläder.