22 mar 2016 14:06

22 mar 2016 14:06

Revidering öppnar för mer torghandel

MARIESTAD

Numera får försäljning ske på torget i Mariestad även de sex vardagar som infaller närmast påskdagen, midsommardagen och juldagen.

De platser som får upplåtas till allmänna försäljningsplatser för torghandel är Nya torget, Österlånggatans gågata och Fisktorget. Detta har kommunfullmäktige beslutat efter att ha antagit reviderade ordningsföreskrifter för torghandeln.

Christer Dalvik (Map) vill också att trafiksituationen i samband med torghandeln ses över. I ett kort anförande på fullmäktige (som totalt varade dryga kvarten i måndags) påpekande Dalvik att några av knallarna kör med bil från torget på gångvägar.

– Vi tar med oss trafikordningen i revideringen, svarade kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Torghandel i Mariestads kommun får ske på följande tider:

• Helgfria onsdagar mellan klockan 07.30 och 17.00.

• Lördagar (samt dag före helgdag) mellan klockan 08.00 och 14.00.

 

 

De platser som får upplåtas till allmänna försäljningsplatser för torghandel är Nya torget, Österlånggatans gågata och Fisktorget. Detta har kommunfullmäktige beslutat efter att ha antagit reviderade ordningsföreskrifter för torghandeln.

Christer Dalvik (Map) vill också att trafiksituationen i samband med torghandeln ses över. I ett kort anförande på fullmäktige (som totalt varade dryga kvarten i måndags) påpekande Dalvik att några av knallarna kör med bil från torget på gångvägar.

– Vi tar med oss trafikordningen i revideringen, svarade kommunalråd Johan Abrahamsson (M).

Torghandel i Mariestads kommun får ske på följande tider:

• Helgfria onsdagar mellan klockan 07.30 och 17.00.

• Lördagar (samt dag före helgdag) mellan klockan 08.00 och 14.00.