22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

Kan Lars vision ge en miljon?

MARIESTAD: Politikerna positiva till medborgarförslag om nedre Tidan

Kommunfullmäktige tillstyrker Lars Grimborgs medborgarförslag om att utvidga strandpromenaden vid Tidan.
– Förhoppningsvis blir det verklighet under min livstid, säger Lars med glimten i ögat.

Redan som liten knatte gillade Lars Grimborg att utforska miljöerna i och runt Tidan vid gamla kvarnen i centrala Mariestad. Han är därför extra belåten över politikernas samsyn om att utvidga strandpromenaden vid Tidan med hjälp av en övergång från Electrolux till kvarnen.

– Det här är en ganska ovanlig biotop. Jag tror att många inte riktigt är medvetna om den artrikedom som finns i denna del av Tidan. Området har jättehöga naturvärden som förtjänar att lyftas fram, säger Lars med eftertryck.

Stora möjligheter

I den fördjupade översiktsplanen för Mariestad framgår att strandpromenaden längs Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten.

Här framhålls att befintliga gångvägar längs med Vänern och Tidan ska kopplas samman till en sammanhängande strandpromenad.

Tjänstemännen ser möjligheter att bygga vidare på dammens konstruktion (ett par 100 meter ovanför badhusbron) för att binda samman ett promenadstråk mellan Electrolux och kvarnen. Men det finns också planer på en rivning av dammen. I så fall kan det bli aktuellt att spara delar av dammen för att bygga en enklare brokonstruktion.

Förtjänar bättre

– Jag tycker att kommunen är på rätt väg med spångarna i Ekuddens naturreservat och arbetet med att binda ihop stadskärnan och Gärdesparken. Kan vi få till en strandpromenad runt hela centrala Mariestad, tänk vilka möjligheter det ger att sälja in stan. På sikt kanske vi kan anordna guidade turer, säger Lars Grimborg.

Lars vill nu se att kommunen rensar upp promenadstråket vid Electrolux. Han talar sig varm om unika kvillar och ett vackert floddelta i hjärtat av centrala Mariestad. Här har Lars och många andra spännande historier om ovanliga fåglar och dramatiska fiskeäventyr.

Bäver, utter, asp, rörhöna, berguv och ett av Sveriges bästa gösfisken. Nedre delen av Tidan blev i fjol klassat som ett biotopskyddsområde.

Lars Grimborg tycker det är hög tid att Mariestadsborna och andra besökare får upp ögonen för en undangömd pärla bara ett stenkast från centrum.

– Folk brukar fråga om det är sant när de får reda på hur många olika arter som finns i området.

Redan som liten knatte gillade Lars Grimborg att utforska miljöerna i och runt Tidan vid gamla kvarnen i centrala Mariestad. Han är därför extra belåten över politikernas samsyn om att utvidga strandpromenaden vid Tidan med hjälp av en övergång från Electrolux till kvarnen.

– Det här är en ganska ovanlig biotop. Jag tror att många inte riktigt är medvetna om den artrikedom som finns i denna del av Tidan. Området har jättehöga naturvärden som förtjänar att lyftas fram, säger Lars med eftertryck.

Stora möjligheter

I den fördjupade översiktsplanen för Mariestad framgår att strandpromenaden längs Tidan och Vänern behöver förbättras för att öka tillgängligheten.

Här framhålls att befintliga gångvägar längs med Vänern och Tidan ska kopplas samman till en sammanhängande strandpromenad.

Tjänstemännen ser möjligheter att bygga vidare på dammens konstruktion (ett par 100 meter ovanför badhusbron) för att binda samman ett promenadstråk mellan Electrolux och kvarnen. Men det finns också planer på en rivning av dammen. I så fall kan det bli aktuellt att spara delar av dammen för att bygga en enklare brokonstruktion.

Förtjänar bättre

– Jag tycker att kommunen är på rätt väg med spångarna i Ekuddens naturreservat och arbetet med att binda ihop stadskärnan och Gärdesparken. Kan vi få till en strandpromenad runt hela centrala Mariestad, tänk vilka möjligheter det ger att sälja in stan. På sikt kanske vi kan anordna guidade turer, säger Lars Grimborg.

Lars vill nu se att kommunen rensar upp promenadstråket vid Electrolux. Han talar sig varm om unika kvillar och ett vackert floddelta i hjärtat av centrala Mariestad. Här har Lars och många andra spännande historier om ovanliga fåglar och dramatiska fiskeäventyr.

Bäver, utter, asp, rörhöna, berguv och ett av Sveriges bästa gösfisken. Nedre delen av Tidan blev i fjol klassat som ett biotopskyddsområde.

Lars Grimborg tycker det är hög tid att Mariestadsborna och andra besökare får upp ögonen för en undangömd pärla bara ett stenkast från centrum.

– Folk brukar fråga om det är sant när de får reda på hur många olika arter som finns i området.